Bekymret for gamle trær

På Jeløya i Moss er en velforening bekymret fordi kommunen har gitt tillatelse til felling av gamle trær både på friområder og i allèer. – Sikkerhetshensyn, sier kommunen. – Store sår i landskapet, sier velforeningen.

Refsnes Vel bekymret for gamle trær

Erik Syvertsen, leder i Refsnes Vel, er bekymret fordi Moss kommune tillater felling av gamle trær i Revet på Jeløy.

Foto: Merete Kildahl / NRK

– Her var det en allé på opp mot 20 trær, da jeg var liten. Nå er det bare 6–7 trær igjen. Det er trist å se at over 150 år gamle ask og lindetrær blir borte ett etter ett. De etterlater seg store sår i landskapet her ute, sier Erik Syvertsen, leder av velforeningen på Refsnes.

Grønn løvtunnel

Refsnes Vel bekymret for gamle trær

Det gamle asketreet ble felt fordi Moss kommune mente det var en sikkerhetsrisiko for naboen.

Foto: Merete Kildahl / NRK

Han husker godt opplevelsen av en grønn løvtunnel da han gikk ned til stranda for cirka 30 år siden.

Nå er den stolte alleen nedenfor Refsnes gods heller glissen. Og det reagerer mange av beboerne på.

Det er Moss kommune som har ansvaret for trær i tettbygde områder og gateløp som dette, og kommunen har gitt tillatelse til felling av trærne i Revet. Det har de gjort med bakgrunn i sikkerhetshensyn.

Risiko

– Det var en risiko for at store greiner kunne falle ned på hus og eiendom til denne naboen. Og da må vi ta hensyn til det, skriver Moss kommune i et brev til velforeningen.

Skogmester Bjørn Pettersen i Landbruksforvaltningen for Moss, Rygge og Råde, bekrefter at det er nettopp sikkerheten som gjelder når det kommer søknader om å få felle trær i gamle alleer.

– Ja. Ingen får felle trær i alleer uten å kontakte kommunen eller oss først, og det er sikkerheten til folk og eiendom som skal veie tyngst, sier han.

Vil ha mer info

Gammel allèe

Ett etter ett er de gamle aske- og lindetrærne i Revet blitt borte og etterlater seg sår i landskapet.

Foto: Merete Kildahl / NRK

– Vi skulle ønske at vi ble informert før så gamle og markante trær i nærområdet vårt blir felt, og vi spør oss hvem som gjør disse vurderingene. Vi mener at kommunen må bestrebe seg på å beskjære trær som dette før eventuell fellingstillatelse gis, sier Syvertsen.

Moss kommune forsikrer at de i den store Refsnesallèen har gjort nettopp dette. Og at det er målet med alle alleene i kulturlandskapet på Jeløy.

Fellesskap foran private

– De skal i alle fall vite at vi som velforening følger med, og at alle store trær som dette etterlater sår i landskapet. Jeg håper at kommunen tenker seg om når det ikke gjelder sikkerhet også, og ikke lar private interesser gå foran fellesskapets ønske om å bevare disse historiske trærne, sier Erik Syvertsen.

Moss kommune har ingen planer om å plante nye trær i Revet alleen. De innrømmer også at det er en utfordring å skjøtte gamle trær hyppig nok for å unngå felling, innenfor budsjettrammene.