Grønt lys for fylkeskulturscene

Flertall for fylkesscene i fylkestinget i dag.

Arkitekttegning av fylkesscenen

Politikerne i fylkestinget har i dag gått inn for å fortsette arbeidet med en fylkesscene på Værste i Fredrikstad.

Foto: Henning Larsen architects

Med 19 mot 16 stemmer valgte flertallet i fylkestinget i dag å gå inn for å søke om penger til bygging av en fylkeskulturscene på Værste i Fredrikstad.

KrF, Arbeiderpartiet, SV og Venstre stemte for uttalelsen fra Opplæring- Kultur og Helsekomiteen. FrP, Senterpartiet og Høyre stemte i mot.

Avgjørelsen ble tatt etter nærmere tre timer med debatt i fylkeshuset i Sarpsborg.

Flertallet betyr at Østfold Fylkeskommune nå vil sende en søknad til Kulturdepartementet om støtte til prosjektet med en totalramme på over 300 millioner kroner.

– Vi har en kort reiseavstand til Oslo, men det betyr ikke at hele fylket skal reise dit for å få en god opplevelse, sa Inger-Christin Torp, leder for kulturkomiteen i Østfold, i sin gjennomgang i fylkestinget.

LES OGSÅ:

300 millioner kroner

Kostnadene til prosjektet er estimert til over 300 millioner kroner. Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune skal betale 119 millioner kroner hver, mens staten skal stå for rundt 92 millioner kroner.

Det er beregnet at årlige driftskostnader ligger på 8,8 millioner kroner. Der skal fylkeskommunen og Fredrikstad kommune dele på utgiftene.

– I stedet for å bruke 300 mill ønsker vi å styrke scener som kommer barn og unge til gode, sier Erlend Wiborg (Frp).

Han stusser også på størrelsen på den nye fylkesscenen.

– At Østfold trenger en fylkeskulturscene med plass til flere publikummere enn andre scener i Norge vitner om manglende realitetssjekk, sier han.

LES OGSÅ:

Lite begeistret for prosjektet

– Vi har landet på at en fylkesscene ikke er det riktige å lande på, sier Per Inge Bjerknes (Sp).

Han lanserte i stedet et eget prosjekt: «Scenestrekk».

– Det går ut på at vi trenger å tøye og strekke scenebegrepet. Vi har arenaer i Østfold, som kulturhus, festninger, industrihaller, slusespill i Haldenkanalen eller Brottet. Det er de vi ønsker å bruke penger på. Det er de som kan sette Østfold på kartet på en annen måte. Ved å støtte dem så bruker vi ikke penger på bygg. da frigjør vi midler til å støtte aktørene som skaper kulturlivet vi ønsker, sier han.

Ordfører i Eidsberg, Erik Unaas (H), er en av dem som er lite begeistret for prosjektet.

– Vi skal samle fylket, ikke splitte det, sier han.

Jumboplass skal gi fylkesscene

Her kommer vi til å gå mange runder. Det vil bli ytterligere forsterket av at det er et stortingsvalg til høsten. Stortingskandidatene fra Østfold kommer til å bli spurt om denne fylkesscenen, har Unaas tidligere uttalt til NRK.

– Man er nødt til å få med staten om det i det hele tatt skal bli noe av. Det er jo ikke avklart enda, understreker han.

Ledelsen i kulturkomiteen i Østfold, Inger-Christin Torp, vil bruke fylkets jumboplass i Kultur-Norge for å realisere fylkesscenen.

En rapport fra Telemarksforskning i forfjor forteller at Østfold er dårligst i landet på kultur, scenekunst, frivillighet og penger fra staten.