Fylkesmannen: Romleir-vedtaket var lovlig

Fredrikstad kommune gjorde ikke noe ulovlig da de vedtok å videreføre romleiren i Kiæråsen. Men Fremskrittspartiet lover ny kamp.

Romleir i Fredrikstad

Fremskrittspartiet fikk ikke medhold i at romleiren på Kiæråsen står der på lovløst grunnlag. Men gruppeleder Bjørnar Laabak lover nye runder, nå om dispensasjonen som er gitt.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Den 21. april vedtok bystyret i Fredrikstad å videreføre den kontroversielle romleiren «i nåværende form med forbehold om godkjenning», som det står i vedtaket.

Samme dag leverte fire bystyrerepresentanter fra Fremskrittspartiet – Bjørnar Laabak, Eddie Gjerløw, Eva Kristin Andersen og Anita Vik – inn en lovlighetsklage. De mente leiren burde avvikles 1. mai, blant annet slik rådmannen hadde anbefalt.

1. mai er også dagen da den daværende dispensasjonen utløp.

Ikke gode nok grunner

De fire mente bystyret ikke hadde gode nok grunner til å be om en ny dispensasjon for leiren. Samtidig var den planlagte oppgraderingen – med bedre forhold for vask, dusj, toaletter og matlaging, og videre samarbeid med veldedige organisasjoner – noe som måtte vente til dispensasjonssøknaden var behandlet av kommunens administrasjon.

Men fylkesmannen mener det ikke er nødvendig å vente på dispensasjonsvedtaket, fordi romleirens videre bruk bare skulle skje med forbehold av en fremtidig godkjenning. Dermed er kommunen sikret at oppgraderingen ikke fører til at det «blir inngått avtaler som binder kommunen før bygningsmyndigheten har behandlet dispensasjonssøknaden».

Frp: Sender lovlighetsklage på dispensasjonen

Dette stopper ikke Fremskrittspartiet. Gruppeleder Bjørnar Laabak sier de skal levere inn en ny lovlighetsklage.

Bjørnar Laabak (Frp)

Bjørnar Laabek (Frp) mener romleiren i Kiæråsen er noe kommunen ikke burde drive med.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Vi vil klage på at kommunen som myndighetsutøver gir seg selv dispensasjon. Noe de aldri ville gitt til noen andre enn seg selv, til et slikt formål.

– Da må jeg bare beklage og melde for Frp sin del at fristen for lovlighetsklager er på tre uker. Denne dispensasjonen ble gitt for lang tid tilbake, svarer ordfører Jon-Ivar Nygård (A).

Ordføreren legger til at han ikke er overrasket over at fylkesmannen konkluderte med at bystyrevedtaket var lovlig.

Avtalen gjaldt 20, nå bor det 30 der

Fremskrittspartiets gruppeleder mener i tillegg at forutsetningene for bruken av Kiæråsen har endret seg drastisk. Frp vil ha leiren nedlagt.

– Da teknisk sjef Hans Ek klippet snoren og åpnet de nye bad- og toalettcontainerne, så ble det opplyst at det var 30 personer som bodde der. Den opprinnelige kontrakten gjaldt 20 navngitte personer.

Jon-Ivar Nygård

Ordfører Jon-Ivar Nygård (A) syns det Frp gjør kan minne om å bruke lovlighetsklager for å endre utfallet av tapte politiske saker.

Foto: Camilla Næss / NRK

– Det har kommet utallige rapporter, fra blant annet barnevern og helsemyndigheter. Ingen andre hadde fått drevet den campingplassen videre slik forholdene er der oppe.

– Å drive den campingplassen er å fremme tigging og utenforskap for noe som egentlig er turister, og burde drive med noe annet, fortsetter Laabak.

– Det blir påstander fra Laabak, svarer Nygård.

– Her har det vært en saksbehandling i kommunens administrasjon. På delegert fullmakt er det fattet vedtak om å gi dispensasjon.

– Når man har politiske beslutningsprosesser med et flertall og et mindretall, så bør man være varsom med å bruke lovlighetsklager for å prøve å endre utfall på politiske flertallsvedtak, fortsetter ordfører Nygård.

Dagens dispensasjon gjelder i to år, noe som uansett kan bety en ny runde om romleiren. I så fall våren 2018.

– Det kan jeg nok regne med at det blir, svarer Nygård.