Fylkesmannen undersøker habilitetsvedtak

Fylkesmannen har på eget initiativ valgt å undersøke vedtaket om habilitet for en av kommunestyret i Rømskogs faste medlemmer.

Trond Rønningen

Fylkesmann i Østfold, Trond Rønningen, vil vurdere avgjørelsen som ble tatt av kommunestyret i Rømskog.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Dag-Ivar Høisveen (Sp) ble erklært inhabil da kommunestyret i Rømskog skulle stemme over kommunesammenslåing med Aurskog-Høland mandag.

Grunnen til at Høisveen ikke fikk avgi stemme er fordi han jobber som mellomleder i Aurskog-Høland kommune. Høisveen var en ja-mann, men varaen som ble satt inn var en nei-mann og dermed ble resultatet sju mot seks stemmer, og Rømskog takket nei til sammenslåing.

– Dersom vi mener det er gjort en feil, må kommunestyret behandle saken på nytt, sier fylkesmann Trond Rønningen til NRK Østfold.

Rønningen forteller at de har valgt å undersøke saken nærmere for vurdere lovligheten av vedtaket.

– Det har vært mye turbulens rundt dette. Det er et viktig spørsmål for Rømskog og det er derfor viktig at det ikke er noe tvil i selve behandlingen av saken. Vi ønsker derfor å få lagt saken død og være sikre på at alle regler er fulgt.

– Beskyldninger om maktmisbruk

Gudbrand Kvaal, gruppeleder i Senterpartiet, tror fylkesmannen vil komme til en avgjørelse om at alle regler er fulgt, og mener at saken er framstilt feil i media.

Gudbrand Kvaal

Gruppeleder i Senterpartiet, Gudbrand Kvaal.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

– Slik media har dekket denne saken, blir det reist beskyldninger om maktmisbruk. Da må selvfølgelig fylkesmannen gjøre noe. Det er ikke overraskende, sier han.

Kvaal mener man glemmer at saken ikke handler om hvorvidt Rømskog kommune sier ja eller nei til en sammenslåing med Aurskog-Høland, men hvilket råd kommunen skal gi fylkesmannen i spørsmålet om framtidig kommunestruktur.

– Vi har gitt et råd i samsvar med folkeflertallets mening, og da blir det litt spesielt at fylkesmannen skal vurdere om det rådet han får er lovlig.

– Har blitt strukket litt for langt

Ordfører i Rømskog, Thor Håkon Ramberg (KrF), har forståelse for at fylkesmannen ønsker å vurdere vedtaket.

Thor Håkon Ramberg

Ordfører i Rømskog, Thor Håkon Ramberg (KrF).

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

– Åpenbart er det flere som mener at det er noe man bør se nærmere på. Skjønnet som kommunestyret kan bruke har kanskje blitt strukket litt for langt, sier Ramberg.

Ordføreren påpeker at saken har fått mye oppmerksomhet og at det kan få store følger dersom avgjørelsen om inhabilitet blir underkjent.

– Det er vippestemming, og sjansen er der for at vi kan få et annet utfall.