Fylkesmannen foreslår fem storkommuner i Østfold

Fem storkommuner i Østfold vil være naturlig, mener fylkesmann Trond Rønningen. Han legger frem sitt forslag til fremtidig kommunestruktur nå.

Laster kart, vennligst vent...

Hva gjør Råde? Fylkesmannen mener kommunen har valget mellom storkommuner dominert av Fredrikstad eller Moss - men de får ikke være alene.

– Den helhetlige tilrådingen om ny kommunestruktur følger i stort den tradisjonelle regioninndelingen i Østfold, der de fire byene i ytre Østfold kobles til en eller flere nabokommuner, skriver rådmann Trond Rønningen i sin anbefaling.

I første omgang betyr det at de kommunene som allerede har avtaler om sammenslåing - som Moss og Rygge, Hobøl og Askim, og Rømskog og Akershus-kommunen Aurskog-Høland, får det som de vil.

I neste stadie er det ikke lenger så "frivillig".

Råde kommune vil få valget mellom Fredrikstad og Moss, men de kan ikke stå alene, mener fylkesmannen.

Som ventet Blir Moss og Rygge en kommune, sammen med Våler.

Sju kommuner i indre Østfold - Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad - slås sammen til en storkommune med drøyt 50.000 innbyggere. Her har spesielt Spydeberg vært en motstander av sammenslåing.

Fredrikstad og Hvaler bør bli en enhet, og Halden slås sammen med Aremark.

Bytte Rømskog med Vestby?

Så langt har fylkesmann Rønningen tenkt fram til ca. 2020. På lengre sikt kan det være aktuelt med flere endringer, sa Rønningen under sin presentasjon i Ørje i dag.

Trond Rønningen

Fylkesmann Trond Rønningen mener Vestby kan være en naturlig del av en fremtidig storkommune rundt Moss, og ber om en utredning av dette.

Foto: Lars Hovland / Fylkesmannen i Østfold

– Mange mener at Sarpsborg og Fredrikstad bør slås sammen, og vi ser mange argumenter for det, sier fylkesmannen. Men dette er ikke utredet tilstrekkelig. Det er naturlig å se på dette på enda lenger sikt enn denne utredningen, sier Rønningen.

Det er også naturlig i et lengre tidsperspektiv å se på om Vestby i Akershus hører mer naturlig sammen med storkommunen rundt Moss, mener fylkesmannen.

– Vestby har samarbeid og utveksling av arbeidskraft med Moss. Det anbefales å gjøre en nærmere utredning og vurdering for en eventuell sammenslåing med nye Moss kommune, står det i Fylkesmannens forslag.

NRK Østfold samler inn og publiserer reaksjonene på fylkesmannens anbefaling utover dagen.