Fylkesmann skeptisk til Viken

Fylkesmann Trond Rønningen tror fylkesmann-embetet blir for stort til å håndtere alle fylkene som vurderes inn i Viken-regionen.

– Buskerud og Østfold utgjør to forskjellige bo- og arbeidsmiljøer. Når det gjelder fylkesmannsembetet mener jeg en sammenslåing av Oslo/Akershus og Østfold er riktig, og at med Buskerud blir det krevende, ikke minst i forhold til tjenestene fylkesmannen skal yte overfor kommunene, sier han til Moss Avis.

Trond Rønningen
Foto: Kathrine Brønn / NRK