NRK Meny

Fylkesmann skeptisk til Viken

Fylkesmann Trond Rønningen tror fylkesmann-embetet blir for stort til å håndtere alle fylkene som vurderes inn i Viken-regionen.

– Buskerud og Østfold utgjør to forskjellige bo- og arbeidsmiljøer. Når det gjelder fylkesmannsembetet mener jeg en sammenslåing av Oslo/Akershus og Østfold er riktig, og at med Buskerud blir det krevende, ikke minst i forhold til tjenestene fylkesmannen skal yte overfor kommunene, sier han til Moss Avis.

Trond Rønningen
Foto: Kathrine Brønn / NRK

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Autovern i veien

    Det skal ligge deler av et autovern i veibanen på E6 i Råde. Det melder Sarpsborg Arbeiderblad. Gjenstandene ligger i sørgående kjøreretning. Det har vært et trafikkuhell der tidligere i dag.

  • Gjenstander i veibanen

    Det meldes om gjenstander i veibanen på E6 i Rygge, mellom Patterødkrysset og Årvollkrysset. Ifølge tipser er det venstre felt i retning mot Sarpsborg. Vær oppmerksom. Beredskapen er på veg for å rydde.