NRK Meny
Normal

Frykter utsettelse av sykehusplanlegging

Planleggingen av et nytt sykehus i Østfold og i Buskerud kan stanse helt opp i nesten ett år. Det frykter styremedlem i Helse Sør-Øst, Kirsten Brubakk.

Nytt Østfold-sykehus

Det kan drøye før man kan fortsette planene om et nytt østfoldsykehus.

Akkurat nå er det styremøte i Helse Sør-Øst. Første post på agendaen er den videre prosessen for sykehusbygging både i Buskerud og i Østfold.

På styremøtet ble det lagt frem et forslag om at «...det skal arbeides videre med en koordinering av sykehusene i Buskerud og Vestfold.»

- Det er for vagt, sa Brubakk til styret.

Kirsten Brubakk, styremedlem i Helse Sør-Øst

Kirsten Brubakk, styremedlem i Helse Sør-Øst, er redd for at det kan ta et helt år før planleggingen av et nytt østfoldsykehus kan settes i gang.

Foto: MMS-foto: Tor Johannessen / NRK

Krever klarsignal

I dagens styremøte krevde Brubakk at styret gir klarsignal om fortsatt prosjektering av det nye sykehuset.

Brubakk mener at det må stå i vedtaket at prosjekteringen skal fortsette slik det jobbes i dag. Ellers frykter hun at arbeidet med nye sykehus i Buskerud og Østfold vil stoppe opp.

- Å være mer konkrete i forhold til at arbeidet må fortsette vil sende et viktig signal til pasienter og ansatte, mener Brubakk.

- Ikke rene akuttsykehus

Helse Sør-Øst skal lage en totaloversikt over sykehustilbudet i Østfold, Akershus, Buskerud og Oslo. En endelig plan for sykehusene i Østfold og Buskerud kan først komme på plass etter at totaloversikten er ferdig.

Men slik det er i dag er det en overkapasitet i Oslo, og derfor blir nok sykehusene i Østfold og Buskerud mindre enn det som til nå er tenkt. Men Administrerende Direktør i Helse Sør-Øst forsikrer at det ikke blir snakk om et dårligere helsetilbud i fylkene.

- Selv om det er stor kapasitet i Oslo, så blir det ikke snakk om et annenrangs tilbud i Buskerud og Østfold, sa Mikkelsen til styret.

NRK Østfold holder deg oppdatert på dagens styremøte.

Styremøte i Helse Sør-Øst

Administrerende direktør Bente Mikkelsen og styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst diskuterer fremtiden til Sykehuset Østfold.

Foto: MMS-foto: Tor Johannessen / NRK

 

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Klager på nei til felling av ulv

    Østfold Bondelag klager til Miljødirektoratet på fylkesmannens nei til skadefelling av en ulv. I klagen trekker de fram at 11 sauer ble tatt på innmarksbeite i Halden i jul og tidlig i august kom en ulv seg innenfor rovviltgjerder i Rakkestad og tok en sau. Fylkesleder i Østfold bondelag, Svend Arild Uvaag mener ulven må felles for å forebygge at flere husdyr blir tatt

    Ulv tok sau i Halden
    Foto: Lotte Olsen/NRK