NRK Meny
Normal

Frykter trafikkork med utbygd Borg Havn

Forum for natur- og friluftsliv i Østfold frykter trafikkork i Fredrikstad om Borg Havn blir bygd ut. – Mer trafikk ved havna er et mer miljøvennlig alternativ, svarer ordføreren.

Borg havn, Fredrikstad

Borg Havn skal utbedres, men Ola Wergeland Krog mener utbedringen vil føre til trafikkork i Fredrikstad.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fredrikstad kommune jobber med å utvide skipsleia inn til Borg Havn for å kunne ta inn større skip til havna.

Rundt 3,6 millioner kubikkmeter med mudder må fjernes fra bunnen av Glomma, og prosjektet er landets største mudringsprosjekt.

Styremedlem Ola Wergeland Krogh i Forum for natur- og friluftsliv i Østfold har tidligere tatt til orde for å stanse utbyggingen av hensyn til miljøet.

Nå hevder han også at spesielt tungtrafikken kommer til å øke voldsomt dersom havna bygges ut.

– Man koster ikke på en halv eller en hel milliard i oppgradering av en havn uten at man forventer økt trafikk. Hvis man forventer økt trafikk, så betyr det at trailerne enten må gå fra Borg Havn til E6, eller fra havna til Rolvsøy jernbanestasjon. Det er 13 kilometer gjennom tettbygd strøk begge veier, sier han.

– Et bomskudd

Hovedtanken i Nasjonal transportplan er å få gods fra båt over til jernbane for å få bort forurensende trailertrafikk fra veiene.

Wergeland Krogh hevder derimot at en utvidelse av Borg Havn vil føre til det motsatte.

– Dette prosjektet er veldig ødeleggende for tanken om at man skal ha ting fra kjøl til bane. Dette blir for vanskelig, så her kommer trailerne til å gå akkurat like godt på E6 som før. I et slikt perspektiv, så er Borg Havn et bomskudd.

Han forteller videre at hovedproblemet er at det ikke er jernbane til Øra.

– Det står på hjemmesidene til Borg Havn at det er Rolvsøy stasjon som er muligheten for å gå gods over på bane. Det betyr at trailerne må gjennom tettbygd strøk, over Fredrikstadbrua og til Rolvsøy.

Bygger ut infrastruktur

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård sier at Ola Wergeland Krogh for så vidt har rett i at den lokale trailertrafikken økes.

Ordfører Jon-Ivar Nygård

Ordfører Jon-Ivar Nygård mener Bypakke Nedre Glomma vil bidra til mindre plagsom trafikk fra Borg Havn.

Foto: Tor Rene Stryger / NRK

Men ordføreren mener at mer trafikk ved Borg Havn er et mer miljøvennlig alternativ i den store sammenhengen.

– Når det satses på å utvikle havnene våre, så handler det om å styrke sjøtransporten. Vi vet at det er en kø av trailere på E6, og da særlig fra Svinesund. Det store målet er å få deler av nærskipstrafikken, det som skjer av skipstransport i Nord-Europa, over på kjøl. Det vil i sum bidra til det som er den store strategien, nemlig å flytte gods fra vei over til kjøl og bane.

Nygård mener Bypakke Nedre Glomma vil bidra til mindre plagsom trafikk ut fra Borg Havn og ut mot E6.

– Det er selvfølgelig riktig observert at en utvikling av Borg Havn vil kunne gi mer lokal trailertransport i vårt område. Men det er slik at vi med bypakka bygger ut en bedre infrastruktur i vårt område. Der er en av hovedstrategiene å få en firefeltsvei på riksvei 111, og få en ny bro over Glomma, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: