NRK Meny
Normal

Frykter springflo tar nytt boligområde

Naturvernforbundet i Halden mener de nye boligområdene planlagt på Tyska og Hollenderen kan bli stående under vann ved ekstremvær.

Områdene ved elva Tista i Halden

IKKE TATT HØYDE FOR EKSTREMVÆR. Naturvernforbundet mener planene for Tyska og Hollenderen ikke har tatt nok høyde for varslet havnivåstigning og ekstremvær.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Vi ser at store deler av Mølen og deler av Høvleriområdet, Tyska og Hollenderen ligger under vann under visse værforhold. Det er særlig når kraftige lavtrykk og store nedbørmengder over land, langvarig storm fra sørvest og springflo inntreffer samtidig, sier Hans Jan Bjerkely i Naturvernforbundet i Halden.

Når klimaendringer kommer, havnivået stiger, nedbøren og vindene blir kraftigere vil flomtoppene bli høyere enn i dag, hevder Naturvernforbundet på sine nettsider.

– Hvis boligene på Tyska og Hollenderen skal være beboelige om 150 år, mener vi at “føre var-grensen” bør heves. Porsgrunn har lagt seg på 2,9 meter over normal vannstand som minste byggehøyde. Vi synes det virker fornuftig, sier Bjerkely.

Les også:

Ny bydel ved Tista i Halden

INGEN FARE FOR NY BYDEL. - Tiltaket er planlagt med laveste gulv på kote 2,6 meter over havet. Dette tilsvarer en estimert maksimal verdi for 200-års stormflo i år 2100, heter det i utbyggers konsekvensutredning for områdene der det planlegges ny bydel.

Foto: Halden Byutvikling AS

- Får ingen konsekvenser

– For å kartlegge eventuelle konsekvenser i forhold til flom og havnivåstigning, er det gjort en egen konsekvensutredning på temaet «flom og vannmiljø», forteller Tore Borthen i Norske Helsehus as, som kjøpte Tyska og Hollenderen av Halden Byutvikling i 2013.

I konsekvensutredningen heter det:

«Utbyggingen vil ikke føre til noen konsekvenser for flomforhold i området. Tiltaket er planlagt med laveste gulv på kote 2,6 meter over havet. Dette tilsvarer en estimert maksimal verdi for 200-års stormflo i år 2100.»

- Planens bestemmelser sikrer at alt som ligger under kote 2,6 skal tåle å ligge under vann. Dette gjelder også parkeringskjeller. I tillegg sikrer planens bestemmelser at kjørevegen ut til Hollenderen skal ligge på minimum kote 2 meter over havet, sier Borthen.

Les også:

– Byggeprosjekt med store konsekvenser

Hans Jan Bjerkely

FRYKTER STORE KOSTNADER. - Det vil kunne påføre stat og kommune enorme utgifter til erstatninger for bygg som må rives fordi lokale interesser og kortsiktighet ble viktigere enn nasjonale behov, sier Bjerkely.

Foto: Privat

– Det verste ved prosjektet er at det bryter med vesentlige kultur- og naturvernhensyn, og at det skaper problemer for utbygging av en moderne jernbane til Sverige og resten av Europa, sier Naturvernforbundets Bjerkely.

– Jeg deler ikke Bjerkelys oppfatning. Tydeligvis sitter han på informasjoner som jeg, styret i HBU, utbygger og våre felles konsulenter og fagfolk ikke kjenner til, sier styreleder i Halden byutvikling Jan Erik Erichsen.

Han sier at utbygger, som har Betonmast AS som hovedeier, har bedre kunnskap om grunnforhold enn de fleste.

– Betonmast AS var som kjent entreprenør for både «nedstrømsbro» og den relativt nye undergangen (begge ved Tista red. anm.). Etter HBUs oppfatning vil en utbygging på Tyska ikke skape problemer for utbygging av jernbane til Halden og Sverige, sier Erichsen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.