Frykter jernbaneutbygging blir sinket av ny svensk regjering

Den norske regjeringen vil ha mer gods over på bane. Men statssekretær Bård Hoksrud mener den nye svenske regjeringen kan sinke arbeidet.

Bård Hoksrud på Østfold Høyeres høstkonferanse

Bård Hoksrud forteller at de må begynne på nytt med den nye svenske regjeringen. Her er han på Østfold Høyres høstkonferanse i helgen.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Nesten 3000 vogntog passerer Svinesund i døgnet. Til sammenligning går det bare tre godstog i døgnet på Østfoldbanen. Ifølge Transportøkonomisk institutt har en million tonn gods gått fra bane til vei på årsbasis.

Det er ikke tall statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, liker å høre.

– Det er det stikk motsatte av det som er det ønskelige målet. Regjeringen har sagt at vi ønsker å flytte gods fra vei over på sjø og bane, sier han.

– Så vet vi at det er en utfordring at vi har hatt baneproblemer fra tid til annen på grunn av at infrastrukturen er for dårlig. Det har regjeringen gjort noe med. Både i fjor og i år har vi stryket bevilgningene for å ta igjen forfallet og for å komme i gang med å bygge flere av de nye viktige jernbanestrekningene.

– Begynner litt på nytt

En av grunnene til at mange ikke velger godstog er forsinkelser ut fra Halden mot Sverige. Det jobbes med et samarbeid med svenskene, men Hoksrud frykter det kan ta tid.

– Nå er det veldig spennende, for vi hadde et kjempebra samarbeid med den forrige svenske regjeringen. Der var vi ordentlig godt i gang og var enige om en strategi om at vi skulle se på alle overgangene mellom Norge og Sverige. Nå er det en ny regjering og det betyr at vi begynner litt på nytt igjen for å bli kjent med dem og hva de tenker rund dette med jernbane, sier Hoksrud.

– Men vi er offensive, og samferdselsministeren kommer til å ta kontakt med den svenske ministeren for å se om vi fortsetter det gode samarbeidet som vi hadde begynt med den forrige regjeringen, sier han videre.

– Stort potensial for godstransport

Han er usikker på hvor fort man kan få på plass utbedringer på grenseovergangene.

– Det handler litt om vilje. Svenskene har ikke hatt den store viljen i en lang periode, men nå opplever vi at de i det siste hadde snudd veldig og var veldig åpne for å få på plass en god løsning. Så her håper jeg og tror at de vil fortsette, og vi kan raskt komme i gang.

– Man må jo selvfølgelig finne midler til å begynne å bygge det. Men jeg håper at vi raskt kan komme i gang for det er en viktig strekning og det er et stort potensial for godstransport på jernbane, legger han til.