Normal

Frykter denne snart kommer til Norge

Med varmere vintre kommer også nye planter til Norge. Astma- og allergiforbundet mener spesielt planten beiskambrosia vil by på problemer.

Beiskamrosia

Beiskambrosia kan skape store problemer for nordmenn med allergi.

Foto: Dalgial / Wikimedia commons

Beiskambrosia er et ugress som opprinnelig kommer fra USA. Men med tiden har den kommet til Europa med båt, og planten har nå spredt seg ut over Sør- og Mellom-Europa.

Hallvard Ramfjord, pollenanalytiker

Pollenanalytiker Halvard Ramfjord forteller at man vil kunne se beiskambrosia i Norge om få år.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Så langt har den kommet seg til Skåne i Sverige. Pollenanalytiker Hallvard Ramfjord ved pollenvarselet til Astma- og allergiforbundet tror at planten om få år vil komme seg også til Norge.

– Den vil komme gjennom Østfold og opp til Oslo. Derfra vil den spre seg langs kysten. Denne er aggressiv og lei for allergikere, og i USA regnes den som det største problemet for pollenallergikere.

Beiskambrosiaen blir sett på som et ugress og kommer fra tid til annen til Norge via frø fra Sør-Europa. Selv om ugresset noen ganger vokser opp i hager kommer det ikke tilbake året etter.

Men Ramfjord forteller at planten vil kunne bite seg fast i norsk flora om noen år.

Han delte bekymringen sin først i et leserinnlegg i Fredriksstad Blad.

Lenger pollensesong

Over en million nordmenn har pollenallergi. 15 til 30 prosent av disse har også astma.

Pollensesongen i Norge strekker seg fra februar, med or og hassel. Den siste pollenplanten er buroten, som er ferdig med sin blomstring i midten av august.

Anna Bistrup

Anna Bistrup i Astma- og Allergiforbundet forteller at mer pollen vil gi mer sykefravær.

Foto: NAAF

Dersom beiskambrosia kommer til Norge vil dette føre til at pollensesongen streker seg enda lenger, da den blomstrer i august og september.

– De som er allergiske vil kunne få større og mer langvarige plager. I tillegg vil også flere utvikle pollenallergi, sier Anna Bistrup, som er helsefaglig rådgiver i Astma- og Allergiforbundet.

Ifølge Bistrup er det også fare for at flere utvikler astma som følge av en lang pollensesong.

– Man vil bare kunne anta, men man ser at ubehandlet allergi kan føre til astma. I tillegg vil nok en del utvikle allergisk astma.

– Vil få mer sykefravær

Et annet problem med varmere klima er at tregrensa blir høyere.

– Dette gjør at bjørka vokser høyere enn tidligere. Dermed blir det større produksjon av bjørkepollen, sier Ramfjord.

Bistrup sier at mer pollen vil gjøre at sykefraværet i Norge øker.

– Man vil også måtte få mer tilrettelegging som for eksempel hjemmekontor. Vi vet også at allergikere får lavere karakter på eksamen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Store erstatningskrav

    Erstatningen for avlingsskader etter tørkesommeren i Østfold ligger an til å bli 133 millioner kroner, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det utgjør drøyt 10 prosent av de samla erstatningsutbetalingene i Norge.

  • Klokt å måle stråling

    Det er klokt å måle strålinga på Nøkkeland skole i Moss. Det sier fagsjef i Statens strålevern, Tone Mette Sjømoen. I går ble det kjent at nok et klasserom ved skolen ble stengt fordi foreldrene er redde for at strålingen fra et høyspentanlegg er for høy. Men Sjømoen mener folk ikke bør være bekymret, fordi stråling vi utsettes for til daglig ligger langt under grenseverdiene.

    Nøkkeland skole
    Foto: Bjørn Ruud / NRK