Frykter sammenslåing

Helsetilsynet slakter AMK-sentralen i Oslo. Samtidig utreder Helse Sør-Øst å slå sammen Østfold med Oslo og Akershus.

Ambulanse

Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus har bestilt en rapport om en sammenslåing som skal være klar i oktober.

Foto: Rainer Prang / NRK

Trenger du øyeblikkelig hjelp og ringer nødnummeret 113 kommer du i dag til AMK-sentralen ved Sykehuset Østfold.

Der sitter det operatører som kjenner fylket. Men nå utreder en prosjektgruppe i Helse Sør-Øst å slå sammen AMK-sentralen i Østfold med AMK-sentralen i Oslo og Akershus.

Det bekymrer Sykepleierforbundet.

– AMK-sentralen i Oslo og Akershus drives uforsvarlig

Samtidig med at utredningen går mot slutten, har Helsetilsynet kommet med skarp kritikk av AMK-sentralen i Oslo og Akershus.

Sentralen klarer ikke svare nødanrop raskt nok, og bare i fjor var det 1218 nødanrop hvor innringer til slutt ga opp og la på.

Etter tilsynet med sentralen truer Statens helsetilsyn med tvangsmulkt hvis ikke sentralen retter opp alvorlige svikt ved rutinene.

Bekymret for konsekvenser av sammenslåing

Hovedtillitsvalgt i Sykepleierforbundet ved Sykehuset Østfold, Jane Ann Lindahl, sier de frykter konsekvensene av en eventuell sammenslåing med Oslo og Akershus:

– Vi har i dag en veldig oppegående AMK-sentral i Østfold som fungerer veldig bra. Hvis vi blir slått sammen med AMK-sentralen i Oslo og Akershus, med de problemene de har, kan jeg ikke se at østfoldingene vil få et bedre tilbud enn de har i dag.

Fortsetter utredning

Kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Østfold, Anne Grethe Erlandsen, vil ikke ta utredningsarbeidet på forhånd:

Anne-Grethe Erlandsen

Kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Østfold, Anne Grethe Erlandsen.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Utredningsarbeidet fortsetter og kommer til å bli fullført. Men det er to forhold som er viktig for oss. Det ene er selvfølgelig kvaliteten og det vi kaller responstid, det vil si hvor fort telefonen blir tatt. Det kommer til å bli vektlagt, og hvis kvaliteten ikke er tilfredsstillende så vil det ikke komme en anbefaling om en sammenslåing.

– Det handler ikke bare om økonomi, som vi ofte blir beskyldt for. Det handler selvfølgelig også om kvalitet, slik at Østfolds befolkning skal få et godt tilbud.

Helsetilsynet mener AMK-sentralen i Oslo og Akershus driver uforsvarlig, endrer det noe?

– Det er for tidlig for meg å si noe om. Utredningsarbeidet har kort tid på seg. Det er ikke lenge før konklusjonen skal trekkes, det er nå i november. Og da vil utredningen ta opp i seg rapporten fra Helsetilsynet som bakgrunn for en anbefaling som kommer derfra.

Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus har bestilt en rapport om en sammenslåing som skal være klar i oktober.