Fortvilet over post i biblioteket

For en uke siden ble «Post i bibliotek» innført i Hobøl. Allerede fortviler både ansatte og Bibliotekets Venner i kommunen.

Møte på Hobøl bibliotek

DISKUSJON: På dette møtet ble fremtiden til Hobøl bibliotek diskutert i mai.

Foto: Hobøl bibliotek

– Dette går utover både plassen til biblioteket og de ansattes arbeidsoppgaver, sier lederen for Bibliotekets venner i Hobøl, Vidar Wiese.

Eneste mulighet

Tidligere i år vedtok kommunestyret i Hobøl at postkontoret skulle flyttes til biblioteket. Det ble gjort for å sikre at postkontoret skulle forbli i kommunen. Biblioteket var eneste løsning, og det ble bestemt at Posten skulle finansiere en halv stilling til å jobbe med post på biblioteket.

Etter litt over en ukes drift sier biblioteksjefen at det allerede har bydd på noen problemer.

– Det er vanskelig å si noe så tidlig, men det jeg kan si er at flere bibliotekansatte måtte jobbe med postrelaterte oppgaver. Det er klart at det går utover driften av biblioteket når bibliotekansatte må jobbe med postleveranser, sier Kristin Lippestad. Hun er nå bibliotek-, kultur- og postsjef i Hobøl.

Postkontoret skulle flyttes til biblioteket mot at Posten selv skulle fullfinansiere driften. Men Lippestad sier at en 50 prosents stilling ikke er nok.

– Vi skal ha åpent postkontor her hver dag. Da holder det ikke med en halv stilling, sier hun.

Frustrert

Lederen for Bibliotekets Venner i Hobøl, Vidar Wiese, har hele tiden vært motstander av at postkontoret skulle flyttes til biblioteket.

Vidar Wiese

FRUSTRERT: Vidar Wiese er frustrert over at posten har flyttet til biblioteket.

Foto: Privat

– Det er dumt at de ansatte på biblioteket må ta seg av andre arbeidsoppgaver. Dette går både utover plassen på biblioteket, og vi har årlig flere arrangementer på biblioteket som nå blir vanskeligere å gjennomføre på grunn av dette, sier han.

Planen er at denne ordningen skal testes ut i fire år før en endelig avgjørelse blir tatt. Men Wiese har liten tro på at det vil skje endringer.

– En prøveperiode på fire år, da vet du hva som skjer. Da blir ordningen der for alltid. Det er skuffende.

Wiese sier samtidig at det er et vanskelig dilemma, siden det er få alternative plasseringer for postkontoret.

Ikke bekymret

Pressesjefen i Posten Norge, John Eckhoff, forteller at Hobøl bibliotek må gi ordningen litt tid før de kan trekke en konklusjon.

– Det er et stort engasjent rundt post i Norge. Det jeg kan si er at omsetningen ofte øker i de butikkene der postkontorene eksisterer. Så dette bør være positivt for Hobøl, mener Eckhoff.

Hva tenker du om at det kun er satt inn en 50 prosents stilling til å drive postkontoret?

– Vi har inngått en avtale med Hobøl kommune, og den forholder vi oss til. Mer enn det kan jeg ikke uttale meg om, avslutter Eckhoff.