Frp vil kutte galleristøtte

Moss Frp vil fjerne to millioner kroner i kommunal støtte til fylkesgalleriet i 2015, og mener Punkt Ø må klare seg mer på egen hånd.

Punkt Ø gikk med millionunderskudd
Foto: Punkt Ø

Fremskrittspartiet i Moss foreslår å kutte to millioner kroner i den kommunale støtten til fylkesgalleriet Punkt Ø i 2015.

Bystyrerepresentant Arild Svenson sier partiets politikk er at kulturtilbud med hovedsakelig voksent publikum i større grad må bli selvgående.

  • Mer om fylkesgalleriet:

Dramatisk for Punkt Ø

Uenige om Punkt Ø-avtalen

Staten kutter ikke Punkt Ø-støtte

Må tjene penger selv

– Punkt Ø må se om de kan øke sine inntekter, som billettinntektene. Eller de se på driftsformen sin og redusere kostnader, slik som veldig mange andre må i disse tider, sier Svenson.

Punkt Ø finansieres i dag med offentlige tilskudd. 60 prosent dekkes av staten, moss kommune og Østfold fylkeskommune dekker 20 prosent hver. Årlig bruker kommunen rundt 3,5 millioner kroner på fylkesgalleriet Punkt Ø.

At kommunen, som altså dekker en femtedel av finansieringen kutter to millioner, betyr da totale kutt på ti millioner kroner. Men det kan ikke Moss Frp la seg binde av, mener Arild Svenson.

– Vi er fullstendig klar over at det bidraget Moss kommune gir til Punkt Ø er en del av en totalpakke. Men vi kan ikke føle oss selv som gisler fordi det eventuelt går ut over andre som også gir støtte, sier Svenson.

Selv om Frp har foreslått å øke støtten til Parkteatret, ønsker de at kulturtilbud som retter seg mot voksne skal stå mest mulig på egne ben.

Raserer tilbudet

Dette er en rasering av tilbudet vårt, svarer direktør i Punkt Ø, Dag Sveinar.

– Over halvparten av vårt budsjett blir da borte, og dette vil være ødeleggende for en institusjon som Moss har hatt siden 1966.

Sveinar mener også at Moss Frp tar feil, hvis de kategoriserer Punkt Øs som et kulturtilbud bare for voksne.

– Nå er Punkt Øs kulturpolitikk også rettet mot barn og unge. Det er en av føringene som ligger i tilskuddet fra Kulturdepartementet.

Mossebudsjettet behandles i bystyret i dag.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 20 av broene i Østfold må fornyes

    Halvparten av broene i Østfold må fornyes. Det viser oppjusterte tall fra brofornyingsprogrammet i fylket. 20 av broene må fornyes, mens Kjøkøysundbroa må bygges ny. Hele prosjektet har en prislapp nær 800 millioner kroner. Lederen i samferdselskomiteen, Olav Moe, håper fornyingen blir prioritert.