Fristen snart ute

Skipsvraket M/S Hamen må taues bort i løpet av lørdag. Hvis ikke bøtelegges eierne med 100 000 svenske kroner.

Skipsvraket MS Hamen har i sju år ligget på Hälle på svensk side av Iddefjorden, og like lenge har Strømstad kommune forsøkt å få det bort.

Svenske myndigheter har gang etter gang vedtatt bøter mot eierne, som på sin side har anket avgjørelsene til domstoler i Sverige, og dermed klart å holde svenske myndigheter og bøter unna.

Tingretten i Västre Götaland bestemte imidlertid i forrige uke at MS Hamen skal flyttes umiddelbart fra Hälle.

Det har ikke lykkes NRK Østfold å komme i kontakt med stiftelsen.

Les også:

M/S Hamen

FLAGGET VAIER I VINDEN. I sju år har MS Hamen ligget på svensk side av Iddefjorden under norsk flagg.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Håper den flyttes før den synker

Fra Strømstad kommune, Västra Götalands länsstyrelse og lokalbefolkningen er det pekt på at det lekker kjemikalier fra skipet, og at det er frykt for at det skal synke og bli liggende for evig tid.

Skipet ligger i et EU-vernet område innenfor det som heter "et særskilt beskyttet område" under Natura 2000, og det er sterke begrensninger på hva slags aktivitet det kan være i slike områder.

- Når fristen nå går ut, kommer Strømstad kommune til å be Västra Götalands länsstyrelse om å iverksette boten, sier forvaltningssjef Michael Olsson på kommunens miljøavdeling.

Han vil ikke bli overrasket, dersom det kommer en ny anke fra eierne av skipet, men håper at Hamen nå blir fjernet til fristen den 15. januar.

- Jeg håper skipet fjernes før det synker, sier Olsson til NRK.no.

M/S Hamen

FIKK PROBLEMER. En akutt lekkasje førte til at MS Hamen gikk ned med akterende i mars 2011. Skipet er avhengig av fortløpende lensing, for å holde seg flytende.

Foto: Pål Andersen/NRK

Fikk ultimatum

Fra Västra Götalands länsstyrelse ble det i oktober i fjor gitt et ultimatum til de norske eierne av MS Hamen, om at skipet skulle fjernes innen 15. desember 2011.

Fra länsstyrelsen ble det sagt, at selv om skipets eiere anket avgjørelsen, ville de bli ilagt en bot på 100 000 kroner per måned skipet lå etter denne fristen.

Men fullt så enkelt var det ikke verken å få fjernet skipet eller å få bøtelagt eierne.

MS Hamens eiere fikk etter et dom i Miljödomstolen i Vänerborg i desember i fjor atter en gang utsatt de varslede månedsbøtene.

Miljödomstolen i Vänerborg, utvidet liggefristen for MS Hamen til 4. januar 2012 - en frist som så ble utvidet til 15. januar 2012.

Les også:

Ville til Halden

På nettstedet stp-Norway for transportinteresserte ble det tidligere i januar i år oppgitt at Hamen hadde fått kaiplass i Halden fram til 30. juni 2012.

At skipet hadde kaiplass i Halden skrev også Arne Øistein Holm i Stiftelsen Hamen i et brev til Sjøfartsdirektoratet, datert den 21. desember i fjor:

"Så snart som overhodet mulig ønsker Stiftelsen m/s Hamen eks d/s Tandik å forhale Hamen fra Hälle til Halden Havn, der fartøyet kan få ligge i opplag i første halvår 2012."

Havnebetjent i Halden havn, Jahn Harboe, avviser imidlertid at Hamen er gitt kaiplass i Halden.

- Jeg kan bekrefte at det foreligger en henvendelse fra eierne av Hamen til Halden kommune om å få legge skipet i den kommunale havna.

Skipet har behov for å bli fortløpende lenset, og det er nødvendig med elektrisitet til pumpene for å holde MS Hamen flytende.

- Men at de er tildelt kaiplass medfører ikke riktighet, sier han til nrk.no.

MS Hamen vinteren 2010

MED SLAGSIDE. I følge Stiftelsen som eier Hamen, er skipets situasjon akutt. Det lekker vann inn gjennom dekk og skrog.

Foto: Privat

- Kunne få overta skipet

Halden-ordfører Thor Edquist bekrefter overfor NRK.no at forespørselen fra eierne av MS Hamen gikk ut på å få en kaiplass uten å betale for den.

- Vi kjenner forhistorien, og kunne ikke gi en slik kaiplass uten bankgaranti, sier Edquist.

Halden-ordføreren forteller at skipets eiere ønsket seg plass midlertidig, og aller helst fram til 30. juni i år.

- Hvis skipet på det tidspunktet ikke var fjernet, fikk kommunen tilbud om å overta det for å dekke leie av kaiplass, og få dekket utgifter til borttauing og opphugging.

Denne løsningen kunne vi ikke gå inn for, sier Thor Edquist.

Les også:

Video 076e75fc-9d8e-4bb1-badc-aaef91d7d4a1.jpg

MS Hamen synker

Skulle bli flytende museum

MS Hamen var i norsk eie fra 1960 til 1996, og i svensk eie fra 1996 til 2004.

Allerede i 1993 innvilget Riksantikvaren første gang søknaden om formell status som verneverdig skip.

I 1994 tok Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) kontakt med den daværende eieren, med formål å sikre fartøyet som minne fra utenriksfarten.

Dette var uten hell, og skipet ble solgt i 1996 til opphugging.

En stiftelse ble opprettet i 2003 for å hindre opphugging av fartøyet, men Hamen har etter oppkjøpet blitt liggende på Hälle, og de norske eierne har ikke fått gjort mye med båten.

Målet med MS Hamen var at det skulle bli et flytende museum, men over flere år er forfallet nå så formidabelt at eierne selv har beskrevet situasjonen som akutt.

MS Hamen ble i fjor kastet ut av foreningen for fartøyvern og mistet sin økonomiske støtte fra Riksantikvaren.