Frikjennes for påstander om bestikkelser

Fremskrittspartiet sentralt frikjenner flere medlemmer av Østfold FrP etter påstandene om bestikkelser som kom i forrige uke.

Erlend Wiborg
Foto: NRK

Hovedorganisasjonen har kommet med en uttalelse i etterkant av Jon Gåsvatns brev om mulige bestikkelser og økonomisk rot i Østfold FrP. Det melder lokalpartiet i en pressemelding.

I et brev til hovedorganisasjonen ba Gåsvatn om hjelp til å rydde opp i Østfold. I brevet beskrev han det han kaller økonomisk rot og maktkamp til egen vinning. Han skrev også at gaver som Erlend Wiborg og Ulf Leirstein hadde gitt til partikolleger ble oppfattet som bestikkelser.

Assisterende generalsekretær Øystein Lid skriver i et brev til stortingsrepresentant Jon Gåsvatn at det ikke er funnet noe som tyder på mislighold eller utnyttelse av FrP for egen regning.

– Når hovedorganisasjonen mener at det ikke ligger noen form for personlig vinning knyttet til disse gavene, så tar jeg det til etterretning, sier Gåsvatn til NRK.no i dag.

– Jeg er veldig glad

Erlend Wiborg sier til NRK at han er fornøyd med konklusjonen.

– Jeg er veldig glad for at rapporten frikjenner både Ulf Leirstein og meg, og Østfold FrP, for flere av de grove anklagene som har kommet, sier Wiborg.

Jon Jæger Gåsvatn (Frp)

Jon Gåsvatn, Østfold Frp

Foto: Stortinget

– Rapporten slår entydig fast at det ikke er hold i at noen har brukt partiet til egen vinning, korrupsjonslignende tilstander og så videre.

I brevet som Gåsvatn sendte til hovedorganisasjonen nevnes det at lederen av nominasjonskomiteen Liv Andresen, samt fylkesleder Leif Eriksen, fikk hvert sitt lesebrett til flere tusen kroner av Wiborg og Leirstein - noe som en av mottakerne først i etterkant innså at kunne oppfattes som «en ren bestikkelse».

Gåsvatn presiserer imidlertid at det ikke er han personlig som beskyldte Wiborg og Leirstein for bestikkelser.

– I brevet registrerte jeg at en av mottagerne av disse iPadene i ettertid har sett på dette som en bestikkelse. Jeg spurte derfor om hvordan man ser på slike gaver knyttet til vårt etiske reglement. Jeg har selv ikke konkludert eller fremmet noen beskyldninger, sier han.

Har lagt anklagene bak seg

Verken Wiborg eller Leirstein har ønsket å uttale seg om saken til NRK før nå.

Ulf Leirstein, Frp

Ulf Leirstein, Østfold FrP

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Vi valgte å ikke uttale oss om saken i den tiden den var under gransking av hovedorganisasjonen. Det er en veldig lettelse at de så klart slår fast at det ikke er noe hold i påstandene, forteller Wiborg.

Han sier at de har lagt anklagene bak seg og at han nå anser saken for å være død.

Selv om hovedorganisasjonen konkluderer med at det ikke har skjedd noen form for personlig vinning, er de enige med Gåsvatn i at det finnes kritikkverdige forhold i Østfold FrP.

– Hovedorganisasjonen sier at mine beskyldninger om økonomisk organisatorisk rot er korrekte. De har gitt beskjed om at rutinene i Østfold FrP må rettes opp, sier Gåsvatn.

Hva slags rutiner må rettes opp?

– Det er blant annet en del i forhold til at det mangler vedtak på utbetalinger som det må rettes opp i. Det er en del i forhold til protokoller og informasjonsflyt som ikke har gått som det skal.