Fulgte instruksen fra NAV - ble trukket for retten

Til tross for at hun fylte ut meldekortene slik hun fikk beskjed om fra sin saksbehandler i NAV, ble en 33-årig Fredrikstad-kvinne trukket for retten tiltalt for å ha svindlet til seg 150.000 kroner. Fredrikstad tingrett var ikke i tvil om at kvinnen skulle frifinnes.

NAV

Kvinnen fulgte instruksen fra NAVs saksbehandler, og ble politianmeldt for svindel.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Da NAVs saksbehandlere hadde forklart seg for retten, la til og med aktor i saken, politiadvokat Nils Vegard, ned påstand om at kvinnen skulle frifinnes.

Det hele begynte da kvinnen mistet jobben i 2011, og hun søkte om dagpenger. Etter en tid fikk hun utplassering og praksisplass i en forretning. Og ikke lenge etter fikk hun tilbud om en deltidsjobb i samme forretningen. NAV innvilget et lønnstilskudd til forretningen i en kort periode.

Ba om informasjon

Da tok kvinnen kontakt med sin saksbehandler i NAV for å få informasjon om hva hun skulle foreta seg med hensyn til meldekort og dagpenger. Det ble endog arrangert et møte i forretningen, der sjefen hennes i forretningen, saksbehandleren fra NAV og kvinnen var til stede.

I forbindelse med dette møtet fikk kvinnen samme beskjed: Hun skulle melde inn arbeidstimer dersom de oversteg det fastsatte antallet i 50 prosent stilling, de ordinære arbeidstimene skulle hun ikke melde inn, ettersom kvinnen fortsatt var delvis arbeidsledig og skulle beholde dagpenger.

Politianmeldt

I august i fjor ble kvinnen politianmeldt av NAV, som mente at hun hadde unnlatt å melde inn de timene hun hadde arbeidet på meldekortene. NAV mente kvinnen hadde fått utbetalt 150.000 kroner som hun ikke hadde rett på.

Fredrikstad tingrett

Kvinnen ble frifunnet i Fredrikstad tingrett.

Foto: Stephan Reis / NRK

Fredrikstad tingrett slår fast at saken i realiteten var ferdig forberedt fra NAV, og etter en begrenset etterforskning ble det tatt ut tiltale av statsadvokaten i Oslo. Kvinnen ble avhørt av politiet i november, og da forklarte hun at hun hadde gjort slik hun hadde fått instruks om fra sin saksbehandler.

I retten gjentok hun dette, og understreket at hun hadde gjentatt spørsmålet flere ganger og fått samme svar hver gang.

Innkalte saksbehandlerne

Underveis i rettssaken fant tingretten at det var behov for flere vitner. To saksbehandlere fra NAV, blant dem han som deltok på møtet på kvinnens arbeidsplass, møtte for retten på kort varsel.

Etter å ha hørt forklaringene fra saksbehandlerne var Fredrikstad tingrett overbevist om at kvinnen ikke hadde gjort seg skyldig i noe grovt bedrageri, slik tiltalten lød.

– Retten legger avgjørende vekt på forklaringen fra saksbehandleren, som bekrefter tiltaltes forklaring. Hun har vært i god tro når hun har forholdt seg slik hun at fått beskjed om fra NAV. Det er i den forbindelse uten betydning at informasjonen hun fikk eventuelt ikke er i tråd med regelverket. Hun har forhold seg i tråd med informasjonen hun har fått fra NAV, og under slike omstendigheter er det NAV som må bære risikoen for dette, står det i dommen fra Fredrikstad tingrett.

Kritikk av politiet

Tingretten kritiserer også politiets håndtering av saken:

– Retten finner grunn til å bemerke at det er svært uheldig at kvinnen har måttet bære den belastningen det er å ha en straffesak hengende over seg. Opplysninger hun ga i avhør til politiet burde ha vært undersøkt før hovedforhandlingen, heter det i dommen.

Dommen fra Fredrikstad tingrett er enstemmig.