NRK Meny
Normal

Frifunnet for havarierstatning

Saksøker mente isbryting i Moss havn lå bak båthavari.

Bryter is

PRESSET ISFLAK MOT SKROGET.Eieren av MS Jeløen mente isbryteren 'Emil' hadde forårsaket hull i skroget, og saksøkte Moss havn.

Foto: Picasa 2.0 / NRK

Fartøyet MS Jeløen, som opprinnelig ble bygget som en passasjerferge i 1960, sank den 23. desember i 2010 i kanalen som skiller Jeløy fra fastlandet, der den lå fortøyd.

Båten ble hevet fire dager senere, men hadde fått motorskade, hull i skroget og inventaret var skadet.

Eieren av MS Jeløen mente isbryteren "Emil" hadde forårsaket hull i skroget, og saksøkte Moss havn.

"Emil" ble observert av saksøker og et vitne halvannen time før MS Jeløen sank, mens den brøt is i kanalen.

Kanalen i Moss
Foto: Rainer Prang / NRK
Kanalen i Moss

ISBRYTES OM VINTEREN. Det er sterk strøm gjennom kanalen, som skiller fastlandet fra Jeløy. Om vinteren farer store isflak igjennom, og også stokker fra trelastindustrien ligger og lurer i vannskorpa.

Foto: Rainer Prang / NRK

Hard vinter

Det var en kald vinter i 2010, og isbryteren "Emil" hadde jobben med å holde kanalen åpen.

Gjennom kanalen, som er rundt 27 meter bred og 200 meter lang, er det kun mindre fartøyer som kan ferdes under bruene.

Eieren rettet krav mot Moss havn om erstatning for verditap, utbedrings- og redningsomkostninger.

Isflak, som ble presset til side av isbryteren "Emil", var ifølge saksøker årsaken til hullet i skroget, og at båten deretter tok inn vann og sank.

Moss havn ble krevd for 320 000 kroner, pluss renter og saksomkostninger.

Moss havn

FRIFUNNET. Moss havn ble krevd for 320 000 kroner, pluss renter og saksomkostninger.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nektet skyld

Moss havn var saksøkt ved havnesjef Reidar Hansen, som på sin side hevdet at MS Jeløen ikke kunne ha blitt senket under "Emils" arbeid, og at det måtte være andre forhold som gjorde at båten sank.

Moss havn mente videre at det ikke var meldt om uaktsom kjøring fra "Emil", som har stått for isbryting i havna og kanalen i flere år.

Havnevesenets folk trodde, i følge domspapirene fra Moss tingrett, at MS Jeløen hadde et skrog av stål, og var ikke klar over at båten var av tre og i dårlig forfatning, som følge av råte.

Moss havn bad om full frifinnelse, og at saksøker dekket havnas saksomkostninger.

Frifunnet

Moss tingrett mener at det etter sjølovens § 161 er erstatningsansvar betinget av at skader er forvoldt ved uaktsomhet. Dette gjelder både hvis to skip støter sammen eller hvis et skips manøvrering påfører et annet skip skade.

Men Moss tingrett mente det ikke var bevismessig dekning for å hevde at "Emil" holdt for høy fart i kanalen, og at skadene på MS Jeløen ikke er bevis for at isbryterens hastighet har vært for høy.

I følge en takstmann koblet til saken, skal MS Jeløen ha hatt en svekkelse i skroget, som hadde utviklet seg over tid.

Retten mener at MS Jeløens plassering i kanalen måtte ansees som risikabel på grunn av strøm og is, og at saksøker selv hadde valgt plassen for båten, og ikke fått plassen anvist av havnevesenets folk.

Moss kommune ved Moss havn ble frifunnet, og saksøker må dekke kommunens saksomkostninger på tilsammen 170 155 kroner.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Markbrann slukket

    Alarmsentralen har slukket den lille gressbrannen i en midtrabatt på Østsiden i Fredrikstad. Det var en svært liten brann, og det var aldri fare for spredning, ifølge brannvesenet.

  • Rykker ut til markbrann

    Fredrikstad Brannvesen rykker ut etter melding om gress/markbrann ved riksvei 110 på østsiden av Fredrikstad.