Fredrikstad,Hvaler og Råde er enige

Fredrikstad, Hvaler og Råde kommuner har kommet fram til en felles plattform for bygging av nye Fredrikstad kommune. Forhandlingsresultatet skal endelig behandles i de tre kommunestyrene i juni, og en eventuell søknad om sammenslåing kan bli sendt før 1. juli. Det vil bli arrangert flere folkemøter om temaet, det første 16. mars.

Fredrikstad kommune
Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK