NRK Meny
Normal

Frederik II kan miste internasjonal linje

NHOs regionleder advarer mot at fylket følger opp Arbeiderpartiets planer om å legge ned den internasjonale linjen på Frederik II videregående.

Frederik II vgs
Foto: Kathrine Brønn / NRK

IBDP, eller International Baccalaureate Diploma Programme, er en to års videregående utdanning som kvalifiserer elevene til studentopptak ved høyere utdanning både i Norge og utlandet.

  • Slik presenterer skolen utdanningen:

International Baccalaureate at Frederik II, Fredrikstad

Det er et nederlag hvis den eneste internasjonale linja i den videregående skolen i Østfold blir lagt ned, mener regiondirektør i NHO, Espen Evensen.

Espen Evensen NHO Østfold

Arbeiderpartiet tar ikke høyde for endringene i elevmassen, mener NHO Østfolds regiondirektør Espen Evensen.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Det gir en mobilitet ut og inn av fylket av arbeidsnomader som skal ha med seg ungene sine ut til verden eller inn i Østfold. Og ikke minst er det en type utdanning som gir østfoldinger et anerkjent og akseptert utdanningsnivå i utlandet, som gjør at man uten andre tester kommer rett inn på skoler og universiteter i utlandet.

Få søkere, lave karakterer

Problemet, slik Arbeiderpartiet ser det, er at ungdommen i Østfold ikke har latt seg friste av tilbudet. Leder av opplæringskomiteen i fylkeskommunen, Inger-Christin Torp. forteller om få søkere, og at behovet kan dekkes via valgfagsordninger på andre skoler.

Inger Christin Torp

IB-linja har for få studenter, og har hatt det lenge, svarer Inger-Christin Torp.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

– De har jo vært i Østfold 8–9 år. Det har vært lite søkning hele veien, og veldig lavt snitt på de elevene som kommer inn. Vi ønsker heller å bruke muligheten for søkbare internasjonale linjer, hvor en bruker valgfagsbiten og gjør det søkbart for hele fylket, på Greåker og på Malakoff i moss.

Tar ikke høyde for utviklingen

Det vil si et langt enklere tilbud med engelsk kun som valgfag. Men det er en forhastet løsning å legge ned IB-linja nå mener Evensen i NHO. Elevmassen i Østfold endrer seg, og privatskolene har dukket opp.

– Vi har fått en privat grunnskole som kan levere elever rett inn i til IB-linja. Det er også tilvarende planer i Moss, og det betyr at elevgrunnlaget vil bli vesentlig bedre bare på få år. Så det å se linja i et litt større perspektiv, og gi dette en seriøs evaluering før man gir det nådestøtet, det hadde vi satt pris på.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: