NRK Meny
Normal

Frederik II kan miste internasjonal linje

NHOs regionleder advarer mot at fylket følger opp Arbeiderpartiets planer om å legge ned den internasjonale linjen på Frederik II videregående.

Frederik II vgs
Foto: Kathrine Brønn / NRK

IBDP, eller International Baccalaureate Diploma Programme, er en to års videregående utdanning som kvalifiserer elevene til studentopptak ved høyere utdanning både i Norge og utlandet.

  • Slik presenterer skolen utdanningen:

International Baccalaureate at Frederik II, Fredrikstad

Det er et nederlag hvis den eneste internasjonale linja i den videregående skolen i Østfold blir lagt ned, mener regiondirektør i NHO, Espen Evensen.

Espen Evensen NHO Østfold

Arbeiderpartiet tar ikke høyde for endringene i elevmassen, mener NHO Østfolds regiondirektør Espen Evensen.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Det gir en mobilitet ut og inn av fylket av arbeidsnomader som skal ha med seg ungene sine ut til verden eller inn i Østfold. Og ikke minst er det en type utdanning som gir østfoldinger et anerkjent og akseptert utdanningsnivå i utlandet, som gjør at man uten andre tester kommer rett inn på skoler og universiteter i utlandet.

Få søkere, lave karakterer

Problemet, slik Arbeiderpartiet ser det, er at ungdommen i Østfold ikke har latt seg friste av tilbudet. Leder av opplæringskomiteen i fylkeskommunen, Inger-Christin Torp. forteller om få søkere, og at behovet kan dekkes via valgfagsordninger på andre skoler.

Inger Christin Torp

IB-linja har for få studenter, og har hatt det lenge, svarer Inger-Christin Torp.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

– De har jo vært i Østfold 8–9 år. Det har vært lite søkning hele veien, og veldig lavt snitt på de elevene som kommer inn. Vi ønsker heller å bruke muligheten for søkbare internasjonale linjer, hvor en bruker valgfagsbiten og gjør det søkbart for hele fylket, på Greåker og på Malakoff i moss.

Tar ikke høyde for utviklingen

Det vil si et langt enklere tilbud med engelsk kun som valgfag. Men det er en forhastet løsning å legge ned IB-linja nå mener Evensen i NHO. Elevmassen i Østfold endrer seg, og privatskolene har dukket opp.

– Vi har fått en privat grunnskole som kan levere elever rett inn i til IB-linja. Det er også tilvarende planer i Moss, og det betyr at elevgrunnlaget vil bli vesentlig bedre bare på få år. Så det å se linja i et litt større perspektiv, og gi dette en seriøs evaluering før man gir det nådestøtet, det hadde vi satt pris på.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • -Ta ditt ansvar

    -Tekstmelding-saken er en lei sak for Senterpartiet. Det sier leder i Østfold Sp, Simen Gjølsjø. Senterpartiet har fortsatt ikke fått klarhet i hvem som sendte den sjikanerende tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete og i dag ble saken politianmeldt. Meldingen det dreier seg om ble sendt under en hyttetur i 2016 der ti senterpartimenn var samlet. Gjølsjø håper den skyldige står fram og tar sitt ansvar.

  • Bøndene krever 1,8 milliarder

    Bøndene krever 1,8 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. -Det er det som må til for at bøndene skal ta igjen inntektsgapet, sier leder av Østfold bondelag Arild Uvaag. Tall fra 2016 viste at bøndene hadde en gjennomsnittlig inntekt på 330.000 kroner per årsverk før skatt. Landbruksmeldinga fra i fjor gir klare føringer, mener Uvaag.