NRK Meny
Normal

Fraværet går ned på de videregående skolene

De nye fraværsreglene ser ut til å ha ønsket effekt på skolene i Østfold. Dagsfraværet er redusert med 40 prosent.

Risum videregående skole, Halden

Illustrasjonsbilde: Østfold-skolene har mindre fravær enn før. Her fra Risum videregående skole.

Foto: Rainer Prang

Det er Østfold fylkeskommune som opplyser dette i en pressemelding. I Østfold har timefraværet i første termin i gjennomsnitt gått ned med 43 prosent, sammenlignet med samme tid forrige skoleår.

Les også:

– Svært gledelig

Fylkesdirektør i opplæringsavdelingen, Solveig Fjærvik Olsen, er glad for utviklingen.

– Det at det samlede fraværet ved de videregående skolene går ned, er selvfølgelig svært gledelig. Det må jo innebære at flere ungdommer er til stede på skolen og deltar aktivt i opplæringen. Vi vet at det har positiv effekt for fullføringen til slutt, sier hun.

Og det er fraværsregelen som skal være årsak til nedgangen.

Skal oppsummere ved slutten av året

– Samtidig kan nok også fraværsregelen føre til at flere ungdommer velger å slutte på skolen, erkjenner fylkesdirektøren.

Fremstillingen viser elevenes gjennomsnittlige timefravær og dagsfravær 1. termin de fire siste åren

Fremstillingen viser elevenes gjennomsnittlige timefravær og dagsfravær 1. termin de fire siste årene.

Foto: Østfold fylkeskommune

Om fraværsregelen virkelig har ført til at elever heller slutter på skolen, er for tidlig å si noe om.

– Det kan vi først si noe sikkert om når skoleåret er over. Skolenes hovedfokus nå er å få flest mulig til å fullføre og bestå med best mulig resultat, sier hun.

Nedgang i fravær på skolene i Østfold

Elevorganisasjonen frykter at flere kommer til å slutte på skolen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Dugnad for fugler

  I dag starter dugnaden for å rydde strender for plast før fuglene kommer.

  Oslofjordens Friluftsråd, Marinreparatørene og Kystlotteriet i samarbeid med blant andre lokale ornitologer om å rydde strendene før 15. april.

  Dugnaden er nasjonal, og målet er å rydde viktige hekkeområder før hekketiden og ferdselsforbudet inntrer.

  Strandrydding Jeløy
  Foto: Kristin Bystrøm
 • Kommunene har ansvaret

  Kommunene i Østfold har noe av ansvaret for at det er mange korridorpasienter ved Sykehuset Østfold. Det mener Tore Krogstad, klinikksjef ved kirurgisk avdeling ved sykehuset Østfold. Ansatte på to kirurgiske seksjoner har nylig sendt bekymringsmeldinger om korridorpasienter til Fylkesmannen.
  Krogstad sier at dersom de ikke hadde hatt utskrivingsklare pasienter liggende, ville det ikke vært korridorpasienter ved sykehuset.

  Korridorpasienter på Sykehuset Østfold
  Foto: Sykehuset Østfold