Fra sykehjem til hjemmetjenester

Rådmann i Sarpsborg, Unni Skaar, anbefaler at kommunen i tiden framover reduserer antall sykehjemsplasser og satser mer på å gi omsorgstjenester hjemme. Rådmannen har lagt fram et forslag til handlingsplan for 2019 – 2022, der det legges opp til å redusere antall sykehjemsplasser med 35, for så å satse mer på hjemmetjenester. Saken behandles i formannskapet 7.juni og endelig vedtas i bystyret 21.juni.