NRK Meny
Normal

Fylkesmannen: – For dårlig oppfølging av fosterhjemsbarn

Fylkesmannen i Østfold fant flere lovbrudd da de førte tilsyn med barnevernstjenesten i Spydebergs oppfølging av barn i fosterhjem.

Fosterhjem - illustrasjon

MANGLENDE RUTINER: Ingen felles praksis for oppfølging og for få fosterhjemsbesøk var noe av det Fylkesmannen i Østfold avdekket hos barneverntjenesten i Spydeberg. Illustrasjonsfoto.

Foto: Illustrasjonsfoto

– Vi mener at slik Spydeberg kommune utfører dette arbeidet i dag er det for stor fare for at barna ikke får god nok oppfølging, og at hjelpebehovet dermed ikke blir dekket, sier seniorrådgiver Atle Grønstøl ved Fylkesmannen i Østfold til NRK.

I fjor høst var flere representanter fra Fylkesmannen i Østfold på besøk hos barnevernstjenesten i Spydeberg. Dette er en del av et felles nasjonalt tilsyn rettet mot nettopp kommunenes arbeid med oppfølging av barn i kommunale fosterhjem.

Ikke mange nok besøk

Det var Grønstøl som ledet det aktuelle tilsynet, og som forteller at det ble avdekket flere brudd på barnevernloven og andre kritikkverdige forhold.

– Det vi så var at kommunen blant annet hadde mangler knyttet til dokumentasjonen. De mangler rutiner for arbeidet sitt på dette området, de følger ikke godt nok opp om kvaliteten i arbeidet er god nok og gjennomfører ikke tilstrekkelig antall besøk i alle fosterhjem.

På tidspunktet da tilsynet ble gjennomført hadde barneverntjenesten i Spydeberg oppfølgingsansvar for fem barn plassert i fosterhjem. Fylkesmannen ser svært alvorlig på saken, og krever nå at kommunen retter opp avviket.

– Barn plassert i fosterhjem er jo ofte sårbare, og det er viktig med en god og tett oppfølging. Både med tanke på generell omsorg, helsesituasjonen og skole- og opplæringssituasjonen, sier Grønstøl.

– Uheldig

Barnevernleder i Spydeberg, Jon Hermansen, legger seg flat for kritikken fra Fylkesmannen. Han forteller at barneverntjenesten allerede er godt i gang med å ta tak i manglene.

– Vi tar det på største alvor, og er helt enige i at dette ikke er godt nok.

– Det er uheldig at dette ikke har vært på plass, og vi jobber nå med å utarbeide nye skriftlige rutiner for å bedre situasjonen, sier Hermansen til NRK.

Innen 26. januar i år må kommunen redegjøre overfor Fylkesmannen hvilke tiltak de skal iverksette.

– Vi vil følge opp kommunen inntil avviket er rettet opp, og praksis er endret, sier seniorrådgiver Atle Grønstøl.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kidnappingssak for retten

    Mandag 8. august i fjor ble en mann kidnappet fra sitt hjem i Moss. I morgen starter rettssaken i Sarpsborg tingrett. To menn tok seg inn i mannens hus, og med revolver og kniv truet de mannen til å kjøre mot Oslo. Bakgrunnen for kidnappingen skal være at den ene mannen mente at fornærmede skyldte ham penger. Det skriver moss-avis.no.

  • Kjenninger tatt for ruskjøring

    I køen som oppstod etter en trafikkulykke i Habornveien i Fredrikstad søndag oppdaget politiet en bilfører og en passasjer som de anser som kjenninger. Begge var ifølge politiet ruspåvirket og fører har ikke førerkort. Derfor blir forholdet anmeldt, melder politiet på Twitter.