Fortsatt besøksbegrensning

Sykehuset Østfold Kalnes har fortsatt besøksrestriksjoner for å beskytte nyfødte barn. Det melder sykehuset på sine nettsider. Det ble innført besøksrestriksjoner i begynnelsen av februar på grunn av stor utbredelse av influensa, RS-virus og mage- tarminfeksjoner. I følge sykehuset er det fortsatt behov for å begrense besøket ved føde-, barsel- og nyfødtintensiven. Det er kun far eller medmor som får besøke mor og barn. Saken vurderes på nytt i midten av april.