Førte ikke regnskap

I over fem og et halvt år lot en forretningsmann i Fredrikstad være å føre regnskap i to selskaper han hadde. Han omsatte for 4,1 millioner kroner. Nå har Høyesterett slått fast at 70.000 kroner skal inndras. Etter Høyesterettsdommen er både tingrettens og lagmannsrettens straff skjerpet. I tillegg til å betale penger til statskassen er han dømt til fengsel i 60 dager.