Dommer: – Viktig å gi offentligeheten innsyn

Dommeren mener at pressen ikke har krenket privatlivets fred, og lukker dermed ikke dørene i Moss tingrett.

Sex-tiltalt politimann i retten

Moss tingrett ble ikke lukket for pressen i overgrepssaken likevel.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

I går ble plutselig pressen kastet på gangen. Årsaken var at de mente at pressen har vært for detaljerte i sin dekning av ereksjonsproblemene.

Dommer mener det er viktig å gi offentligheten innsyn

For lukkede dører forlangte Ihlebæk dermed pressen måtte stenges ute fra deler av rettssaken.

Dommerens kjennelse har nå falt, og konklusjonen er at rettssaken ikke skal gå for lukkede dører. Dommeren viser til at det er viktig at det offeltge gis innsyn i rettsforhandlinger, og hun kan ikke se at pressen har begått overtramp.

Det fremheves at saken har særlig offentlig interesse på grunn av mannens yrke som politi og virke som politiker.

Pressen får likevel noe kritikk for å ha vært mer detaljerte i referatene enn det dommeren anser som nødvendig.

Les også: