Forlik etter Bygg Bedre-konkursen

Etter flere års tvist har konkursboet og eierne av Bygg Bedre blitt enige om et forlik. Ingen av partene ønsker å si noe om detaljene i forliket.

Firmaet Bygg Bedre fra Fredrikstad gikk konkurs høsten 2004. De to eierne av firmaet ble dømt til å betale til sammen vel 16 millioner kroner til konkursboet.

 

Firmaet anket saken, men nå har partene inngått forlik.

Ledelsen i Bygg Bedre og konkursboet er blitt enige om et beløp som endelig oppgjør for kravene. Ingen av partene ønsker å kommentere saken ytterligere.