NRK Meny
Normal

Tre grendeskoler kan bli lagt ned

Skolene Ullerøy, Jelsnes og Navestad i Sarpsborg kan bli lagt ned. – De har lavt elevtall. Vi har noen utfordringer knyttet til det både økonomisk og pedagogisk, sier Julia Brännstrøm, bystyrerepresentant for Frp i Sarpsborg.

Navestad skole
Foto: Siw Mariann Strømbeck / NRK

Julia Brännström

Julia Brännstrøm, bystyrerepresentant for Frp I Sarpsborg

Foto: Fremskrittspartiet

– Vær så snill og bevar Ullerøy skole, trygler mor og tidligere FAU-leder, Ingrid Lilleng Vestberg.

– Ikke tenk bare på økonomi. Dette er en grendeskole som Sarpsborg kommune skal være stolt av. Hvis de legger ned den går de i feil retning i skolepolitikken i Sarpsborg.

I skolebruksplanen for de neste 12 årene anbefaler rådmannen at skolene i framtida skal ha minimum 400 elever. Ullerøy har 40, Navestad 54 og Jelsnes 62.

Fungerende oppvekstsjef Else Grete Mathisen sier at kapasiteten blir bedre dersom de små skolene droppes.

– Det vil sikre økonomisk handlingsrom og like vilkår for skolene. Vi tror også det vil bli bedre og mer funksjonelle skoleanlegg for alle elevene, det gjør at vi kan ha varierte læringsformer.

Bystyrerepresentant for Frp i Sarpsborg Julia Brännstrøm har forståelse for at elever ønsker å gå på skole i sitt nærmiljø, samtidig må det veies opp mot andre hensyn.

– Vi må skape en skole som legger til rette for et godt pedagogisk læringstilbud. Da må vi ha lokaler som er tilpasset det. Det tror jeg ikke vi har i dag.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • To alternative Glomma-passeringer

    Det gjenstår bare to realistiske traseer for den nye jernbanebrua over Sarpsfossen, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Det tredje forslaget som har blitt utredet gikk over et deponi til Borregaard som inneholder store mengder kvikksølv. Å legge jernbanen her ville koste over en milliard kroner i opprydding, og er helt urealistisk, ifølge Bane NOR.