NRK Meny
Normal

Foreldrepar frifunnet på nytt

Et foreldrepar fra Askim er på nytt frifunnet for anklager om voldsbruk mot to av barna sine. Det vakte oppsikt da Heggen og Frøland tingrett frifant foreldrene under henvisning til at barnas forklaring kunne være påvirket av filmen «Sinna mann».

Sinna Mann

Filmen «Sinna mann» er sentral i saken mot et foreldrepar fra Askim.

Foto: Anita Killi

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen fra Heggen og Frøland tingrett. Ankesaken kom opp for Borgarting lagmannsrett i slutten av oktober.

Der ble foreldrene frifunnet for straffskyld, men ble likevel dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning til hvert av de to barna.

Uenighet blant dommerne

Begge de to foreldrene var tiltalt for mishandling av barna: Brudd på straffelovens bestemmelser om vold og krenkelser i familieforhold. Et flertall av dommerne i lagmannsretten kom fram til at det ikke var ført tilstrekkelig bevis til å straffe foreldrene for anklagene.

Det var også dissens da saken var oppe for Heggen og Frøland tingrett i januar. Da gikk de to legdommerne inn for frifinnelse, mens fagdommeren mente det var grunnlag for å dømme foreldrene.

I tingretten ble kravet om oppreisningserstatning til barna også avvist mot fagdommerens stemme. I lagmannsretten kom et flertall av dommerne likevel til at barna skulle tilkjennes oppreisning.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Demonstrere mot høyspentkabel

    Over hundre personer har møtt opp for å demonstrere mot den planlagte høyspentkabelen fra Fredrikstad til Hvaler. Mange reagerer på at kabelen delvis skal gå i luften. De som demonstrerer ønsker at kabelen skal gå under bakken hele veien.

    HØYSPENTKABEL
    Foto: LARS HÅKON PEDERSEN / NRK