NRK Meny
Normal

Forbrukerrådet kan forsvinne fra Østfold

... og fra alle regioner av landet også, ifølge nye tanker fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Dette vil svekke støtten vi kan gi den lille mann i kampen mot næringskreftene, mener Forbrukerrådet.

Anne Kathrine Slungård

– Det blir stadig viktigere for Forbrukerrådet å være lokalt forankret, sier styreleder Anne Kathrine Slungård.

Foto: Ungt Entreprenørskap Norge

Ifølge rapporten Difi bygger på, foregår det en rolleblanding i Forbrukerrådet. Det er både en interesseorganisasjon og en saksbehandlende organisasjon. Dette skaper forvirring for folk på utsiden, det fører til overlappende arbeid og ansvarsområder, og det er dyrt og ineffektivt organisert.

Derfor anbefaler Difi at forvaltningssaker, som klagebehandling og mekling, skilles ut, mens andre oppgaver samles i et organ under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Samtidig bør organiseringen av regionkontorene, og antall og størrelse på regionkontorer vurderes.

– Virker utmerket som det er

Forbrukerrådets kontor i Sarpsborg dekker Østfold fylke, og Akershus-kommunene Asker, Bærum, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Det er i dag ingen konkrete forslag om nedlegging eller sammenslåing av Østfold eller andre kontorer. Difi har startet debatten , og begynt å få inn høringssvar.

– Forbrukerrådet forholder seg ikke til den problemstillingen før vi blir helt nødt, sier styreleder Anne Kathrine Slungård.

– Vi mener den strukturen vi har i dag er veldig bra. Den er et resultat av en ganske omfattende prosess for få år siden, da flere kontor ble nedlagt og slått sammen. Slik det fungerer i dag, syns vi det fungerer utmerket på vegne av forbrukeren.

– Stor logisk brist i forslaget

Og der ligger også Forbrukerrådets største ankepunkt mot Difis forslag: Avvikling av flere eller alle regionkontorer vil gjøre kampen mot mektige næringsaktører hardere.

– Difi sier selv at Forbrukerrådet har gjort en særs god jobb på vegne av forbrukerne de siste årene. Da blir det en stor logisk brist at de setter spørsmålstegn ved regionstrukturen.

– For det er nettopp den lokale tilstedeværelsen som er et av de viktigste suksesskriteriet for Forbrukerrådets arbeid. Vi er lette å få tak i, kontorene kjenner de lokale aktørene og næringslivet, og kan være en god sparringpartner, rådgiver og mekler i konkrete konfliktsaker lokalt.

Noe som har blitt stadig viktigere de siste årene, understreker Slungård.

– Vi ser at næringslivsaktørene stiller med advokater, både egne og kjøpt hjelp. De er proffene. Mens forbrukeren er den enslige mannen og kvinnen i gata. Da er det Forbrukerrådet som er deres muskler i møtet med proffene.

Det er ventet en stortingsbehandling i tiden rundt fremleggingen av forslag til statsbudsjett i oktober.

- Vi vil gjenta våre argumenter når det blir stortingsbehandlet, sier Slungård. Vi har et hovedpoeng, at det ikke må gjøres grep som svekker forbrukernes stilling. Lokal forankring er et av de sterkeste argumentene for dette.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Blir ishockeypresident

    Tidligere ordfører i Moss, nå stortingsrepresentant for Østfold Høyre, Tage Pettersen er innstilt til jobben som president i Norges Ishockeyforbund, skriver Moss Avis. Pettersen har vært visepresident i snart ett år. Forbundet har sitt ting i juni.

    Tage Pettersen
    Foto: Kathrine Brønn / NRK
  • Se nyhetene fra Østfold

    Programleder: Bengt-Eigil Ruud