For dyrt å bygge ny vei

Ny vei fra Trøsken bru i Sarpsborg ut til E6 vil koste mellom 360 og 630 millioner kroner, men tidsbesparelsen vil nærmest være null, viser beregninger fra Statens vegvesen. Det var fylkespolitikerne som ba om en vurdering av en ny vei på deler av FV 114. Fylkesrådmannen anbefaler å utbedre den eksisterende veien.

Trøsken-drapet

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Negativ til Vister-planer

    Planene om 200 kontorarbeidsplasser ved Vister i Sarpsborg møter motstand fra Østfold fylkeskommune. De har lagt inn innsigelse fordi de mener det strider mot kommuneplanen som sier at arbeidsintensive arbeidsplasser fortrinnsvis skal legges i sentrum. Det planlagte næringsområdet ligger omlag fem kilometer fra Sarpsborg sentrum.


  • Vannlekkasje i Skiptvet

    I Skiptvet blir skoleelever sendt hjem på grunn av en stor vannlekkasje nord for sentrum. Ifølge kommunen må de som nå er uten vann dessverre belage seg på flere timer med tomme kraner. Vestgård skole er av dem som nå står uten vann og hvor elevene derfor sendes hjem, skriver Smaalenenes Avis.