NRK Meny
Normal

Follo-politiet vil slå seg sammen med Oslo

Politireformen foreslår sammenslåing av Follo, Romerike og Østfold, men Follo vil bli en del av Oslo.

Arne Jørgen Olafsen, lysere

SER TIL OSLO: Politimesteren i Follo vil heller slå seg sammen med Oslo fremfor Østfold

Foto: Andreas Sundby / NRK

Det bekrefter Arne Jørgen Olafsen, politimester i Follo til NRK.

– De store ressursene er i Oslo og da er det en fordel for oss å bli en del av de ressursene, sier han.

– Mer effektivt

Justis- og politidepartementet har sendt forslag til ny politireform ut på høring og der foreslås det at Follo blir en del av Østfold og Romerike, men i sitt høringssvar ønsker Olafsen seg til Oslo.

Politimesteren skriver blant annet at forslaget om å etablere færre, men mer robuste politidistrikter, er overmodent og støttes.

– De nye politidistriktene bør kunne inneha alle vesentlige fagmiljøer for å løse kjerneoppgavene og en struktur som legger til rette for enhetlig organisering på tvers av politidistriktene og effektiv bruk av etatens samlede ressurser.

Målet med politireformen er blant annet å ha maks mellom seks og ti politidistrikt her i landet.

Olafsen sier til NRK at Follos begrunnelser blant annet har med beredskap å gjøre. Spesielt etter 22. juli.

Utøya etter 22.juli

BEREDSKAP: Politimesteren trekker frem 22. juli som et argument for hvorfor Follo bør være en del av Oslo og ikke Østfold.

Foto: BENDIKSBY, TERJE / SCANPIX

Han sier videre at de derfor støtter en kraftig reduksjon av politidistrikt.

– Dette fordrer imidlertid at politidistriktenes geografiske inndeling endres fra det som foreslås i analysen. Geografisk nærhet og naturlige kriminalitets- og samarbeidsmønstre bør vektlegges mer enn likhet distriktene i mellom.

– Bør ta utgangspunkt i de store byene

Follo mener at anbefalt distriktsstruktur (regionsmodellen) virker teoretisk og lite tilpasset geografi, tradisjonelle samarbeidsmønstre og muligheten for å uttøve ledelse i distriktet. Det er vår oppfatning at en fremtidig struktur med 6 – 10 politidistrikter bør ta utgangspunkt i de store byene.

Olafsen etterlyser også mer informasjon om hva som er riktig størrelse på et politidistrikt.

– Vi skulle også gjerne sett at Politianalysen gikk noe dypere i å drøfte riktig størrelse på et politidistrikt. Det er erfaringer i politiet som går i retning av at store distrikt og driftsenheter også har sine ulemper.

Politireformen skal behandles i Stortinget i mars.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ulykke på Svinesundsbrua

    Trafikkuhell i retning mot Sarpsborg. Fem biler er involvert. Nordgående løp er stengt for trafikk.

  • Tatt for råkjøring på E18

    En politipatrulje som overvåket trafikken på E18 ved Slitu, har beslaglagt førerkortet til en mann i 20-årene. I følge politiet kjørte mannen for fort.