NRK Meny
Normal

Følger ikke opp psykisk syke

Flere Østfold-kommuner er for dårlige til å følge opp voksne som er  psykisk syke. Det viser en undersøkelse som Helsetilsynet har gjort.

I Østfold ble Fredrikstad, Sarspborg, Eidsberg og Askim undersøkt. Alle hadde brudd på en lov eller en forskrift.

- Får for lite bistand

Fylkeslege i Østfold, Elisabeth Markhus, sier undersøkelsen som ble gjort i fjor viser at brukerne ikke får den oppfølgingen de har krav på.

- De får for lite bistand til å mestre livet sitt. Det går på basale tjenester til dagliglivets funksjoner, til å være aktive deltagere i samfunnet, sier Elisabeth Markhus.

Helsetilsynet har ikke noen oversikt over hvordan forholdene er i resten av fylket, men er redd for at funnene fra de fire kommunene som er undersøkt, kan representere en trend.

- Kan være en trend

- Vi ser ofte at slike problemer går igjen flere steder, sier Markhus.

Likevel får ikke Helsetilsynet mange klager i forhold til de funnene de har gjort. Det kan derimot ha en sammenheng med at brukerne ikke vet hva de har krav på.

- I tillegg kan det hende at brukerne ikke klarer å se hvordan det kunne vært, derfor er det viktig at kommunene nettopp følger og kartlegger hvilke behov brukerne har, sier Markhus.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kan flytte ansvaret for sykehus

    Nå kan det igjen bli slik at fylkeskommunene skal styre sykehusene. I dag er det Helse-Sørøst som styret sykehuset i Østfold, men regjeringens egne eksperter mener at de nye storfylkene kan styre sykehusene selv.

  • Må registrere brønner

    Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Formålet er at informasjonen skal være lett tilgjengelig for kommunene når de legger planer for arealene rundt brønnområdet, skriver Aremark kommune på sine hjemmesider. Du må selv registrere brønnen på mattilsynet.no.