Fødende kan måtte dele enkeltrom

Kvinner som skal føde her i fylket i sommer risikerer å måtte dele enkeltrom. Føde- og barselavdelingen ved Sykehuset Østfold har fått mindre plass etter flytting til Kalnes, og for å ha kapasitet til å ta imot de fødende i sommer har sykehuset nå gjort om fire barselrom til dobbeltrom. Det får konsekvenser også for fedrene, forteller Lene Karlsrud, seksjonsleder ved føde og barselavdelingen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra NRK Østfold 20:55

    Bengt-Eigil Ruud gir deg siste nytt fra Østfold klokka 20:55.
  • Uhell skaper forsinkelser

    Det er redusert framkommelighet på brua over E6 ved Sollikrysset i Østfold på grunn av et trafikkuhell, melder Statens vegvesen.