Fødende kan måtte dele enkeltrom

Kvinner som skal føde her i fylket i sommer risikerer å måtte dele enkeltrom. Føde- og barselavdelingen ved Sykehuset Østfold har fått mindre plass etter flytting til Kalnes, og for å ha kapasitet til å ta imot de fødende i sommer har sykehuset nå gjort om fire barselrom til dobbeltrom. Det får konsekvenser også for fedrene, forteller Lene Karlsrud, seksjonsleder ved føde og barselavdelingen.