Flyplass - gull for grunneiere?

Utsikter til milliongevinster fører til enormt press på tomtearealer i Rygge. Men politikerne ønsker å sette på bremsene.

Flyfoto . Rygge flyplass
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Grunneiere tilbys over én million kroner per dekar.

Men nå ønsker altså politikerne å stanse tomtefesten - for å bevare kulturlandskapet.

- Noen av utbyggingsplanene må stanses. Hvis ikke mister vi viktig kulturlandskap, sier Helge Kolstad, nestleder for Arbeiderpartiet i fylkeslandbruksstyret.

- Dette er noe av den beste jorda i landet, og den bør brukes til landbruk, sier han.

Fra jordbruk til  næringsformål

Mange mener den nye sivile lufthavnen på Rygge vil gi næringslivet i området et kraftig oppsving.

Derfor er det viktig at kommunen får lov til å omregulere et 300 dekar stort område mellom E6 og riksvei 118 i Rygge til næringsformål, mener Johnny Trandem, gruppeleder for Høyre i kommunestyret.

- Vi må få lov til å omregulere noe til næringsformål, sier Trandem, som også selv er bonde i Rygge.

- Viktig utstillingsvindu

Men nestleder for Arbeiderpartiet i fylkeslandbrukstyret, Helge Kolstad, mener kommunen har valgt feil område til næringsformål.

Frykten er at bilistene på E6 til slutt bare får se støyskjermer og stygge næringsbygg når de kjører gjennom Østfold.

- Vi kan ikke bygge igjen de siste utstillingsvinduene vi har av et sånt viktig kulturlandskap, understreker Kolstad.

Han mener det er fylkespolitikerne og ikke kommunepolitikerne som må få avgjøre hvilke områder som kan brukes til slike formål.