Flua skal kverkes

Nye metoder i kampen mot Tuneflua - men først fra neste år.

Illustrasjonsfoto
Foto: Lise Åserud / Scanpix

Tuneflua For å vinne krigen mot Tuneflua må kampen settes inn mot eggene, og ikke larvene slik det er gjort til nå.

Det er konklusjonen i en ny rapport om den lille knotten, som plager livet av mange østfoldinger noen uker hver sommer.

Eggene det svake punkt

Tidligere år har det vært gjort forsøk med å tørke ut larvene ved og regulere vannstanden og å feie elvebredden. Dette har hatt begrenset effekt.

Nå mener forskerene at eggene er det svake punkt i Tunefluas livssyklus.

Tuneflua klekkes rundt St.Hans. Allerede uka etter legges eggene som overvintrer i fuktig slam.

Og eggene er helt avhengig av fuktighet. Tørker eggene ut vil de dø allerede i løpet av få timer.

100 prosent dødelighet

Nå rettes skytset inn mot de to hovedområdene hvor eggene legges. Det er i Grøtet rett på oversiden av Sølvstufoss i Ågårdselva og et område ved Trøsken.

Disse områdene er spesielt gunstige for Tuneflueeggene da det er et konstant sig av grunnvann som holder eggene fuktige.

Eggene tåler også godt den type vinter vi har i området.

Men undersøkelser i laboratorier viser at egg som utsettes for tørke har 100 prosent dødlighet i løpet av tre til fire døgn.

Myggolje og tålmodighet

Nå skal det brukes 180.000 kroner i løpet av sommeren på undersøkelser om eggene kan ødelegges ved å endre vannstanden og om endring av vegetasjonen langs elvebredden også kan ha betydning.

Men for alle tunefluehatere må de smøre seg, ikke bare med myggolje, men også med tålmodighet.

I år er allerede den sinte knotten på vingene og det ventes et normalår med Tuneflue.

Håpet får være at forskerne kanskje til neste år klarer å redusere bestanden….