Flere veier åpnet for 60 tonn

Nesten 80 prosent av fylkes- og riksveiene i Østfold er åpnet for tømmervogntog som veier 60 tonn. Det melder nettsiden vegnett.no. Tidligere var maksgrensen 50 tonn på grunn av dårlige broer, men bedre utbygging av broene gjør at flere nå kan ta 60 tonn. Ifølge Skogeierforbundet har økningen ført til nesten 30 prosent færre transportetapper her i landet og 15–20 prosent reduksjon i utgifter, drivstoff og klimagassutslipp.