NRK Meny

Flere varsler fra sykehusansatte

Fylkesmannen har nylig fått inn to nye bekymringsmeldinger fra ansatte på Sykehuset Østfold.
De ansatte frykter for pasientenes sikkerhet når svært syke pasienter legges på gangen. Som kjent sliter sykehuset med kapasiteten og har tidvis mange pasienter på korridor. Fylkesmannen behandler nå bekymringsmeldinger fra Hjertemedisinsk avdeling og to kriurgiske avdelinger.

Korridorpasienter på Sykehuset Østfold
Foto: Sykehuset Østfold

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: