Flere vannverk har store mangler

Fem mindre vannverk i Østfold bryter kravene i drikkevannsforskriften, ifølge Mattilsynet.

Illustrasjonsbilde
Foto: Eva Susanne Drugg / NRK

I forbindelse med en stor inspeksjonsrunde på Østlandet har 12 mindre vannverk i Østfold blitt sjekket av Mattilsynet.

Fem av de 12 vannverkene som ble kontrollert bryter krav som settes i drikkevannsforskriften. 

- Vannverkene kan utsette forbrukerne for unødig helserisiko ved å ikke ha forskriftsmessig styring og kontroll over driften, sier May Britt Dahle, prosjektleder for tilsynskampanjen, i en pressemelding.

Brudd på kontrollen

Mattilsynet opplyser at flere vannverk i Østfold blant annet mangler planer for prøvetaking og analyse av vannet. Det skal også være avdekket flere brudd på vannverkenes internkontroll.

- Det er viktig å presisere at Mattilsynet jobber forebyggende, og at vannet i vannverkene ikke nødvendigvis er dårlig, sier Dahle til NRK Østfold.

Ifølge Mattilsynet har alle vannverkene fått pålegg om å rette opp feilene.