NRK Meny
Normal

Dette slår ut 20-åringene

Prolapser, ryggsmerter og kinker er ikke lenger forbeholdt eldre.

Vondt i ryggen

Vond rygg og slitasjeskader var mer vanlig blant godt voksne, nå kryper slitasjeskadene ned i 20-årene.

Foto: Anette Torjusen / NRk

Flere og flere unge får muskel- og skjelettplager, som ikke kan behandles på vanlig måte.Den største økningen ses hos yngre voksne i alderen 20–29 år, opplyser Norsk Kiropraktorforening.

Det skal være raskt å behandle folk i 20-årene, men det tar tid når de har dårlig muskelstatus, fedme og er inaktive.

Marcus Ogre, kiropraktor

Tar lengre tid å bli frisk

Det er noe Marcus Ogre, kiropraktor i Nemus, ser hver dag.

– Det er faktisk en reel økning i yngre aldersgrupper, noe vi ser i klinikkhverdagen. Den kanskje største bekymringen er at det er flere yngre som får kroniske muskel- og skjelettplager nå. Smerter som ikke responderer til behandling som forventet til aldersgruppen, sier han.

Marcus Ogre

Marcus Ogre i Nemus er kritisk til at så mange unge får plager som tidligere var forbeholdt den eldre garde.

Foto: Kiropraktorklinikken

Han forklarer at unge som får en kink i ryggen, lett kan behandles, men når de i tillegg har slitasjeskader, tar alt mye lengre tid.

  1. Les også: Vond rygg og nakke? Vær vill og gal
  2. Les også: Vond nakke? Dette kan hjelpe

– Når det først har kommet slitasje, er det for sent. Man kan prøve å snu det, men det tar lang tid. Det skal være raskt å behandle folk i 20-årene, men det tar tid når de har dårlig muskelstatus, fedme og er inaktive, sier han.

Han er overrasket over at man ikke tar det innover seg at et stillesittende liv er skadelig og forteller at han ser flere tilfeller der dempeputene i ryggen er slitt, noe som igjen fører til prolapser.

– Det er en del prolapser hos yngre pasienter der muskulaturen rett og slett ikke er sterk nok etter slitasje over tid. Når man blir 30–40 år ser vi at dette fører til forkalkninger.

– Unge i den alderen skulle hatt et kort behandlingsforløp og vært raskt ute av døra, men med slitasje må det kanskje operasjon og lang opptrening til. Dette tar lang tid og det er vanskelig å snu dette. Det holder ikke å ta en pille så blir man bra.

Hva synes du om at folk i 20-åringene har slike plager?

– Man gjør seg sine tanker og det er på en måte vanskelig å ta tak. Når man ser inaktiviteten til barn og hvordan samfunnet tilrettelegges for at vi skal sitte stille, så kan man jo begynne å lure.

Tur i naturen ut?

Han sier det er i ferd med å bli et tydelig skille mellom de som har god helse og de som har dårlig helse, noe som vil bli kostbart for samfunnet.

– Det virker som ut på tur i naturen med barna, ikke er så populært lenger. I stedet går man på helsestudio og trenger i en time. Det holder ikke, man må være i bevegelse gjennom hele dagen og barn bør gå til og fra skolen og turer på ettermiddagen.

Ifølge Norsk Kiropraktorforening kan endringen blant folk i 20-årene være et tegn på en forandring hos barn og ungdom.

Det kan ha betydning for fremtidig utvikling av muskel- og skjelettlidelser framkommer det av Folkehelserapporten 2014 som ble publisert mandag.

I rapporten finnes et eget kapittel for muskel- og skjelettplager. Samlet utgjør disse den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest». I tillegg er muskel- og skjelettsykdommer de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet.

Blant nye uføretrygdede med muskel- og skjelettlidelser utgjør rygglidelser den største undergruppen fremkommer det av rapporten. Man antar at 60–80 prosent vil være plaget av ryggsmerter i løpet av livet.

Risikofaktorer for smerter i rygg og nakke er sammensatte og delvis ukjente. Både arbeidsmiljø, psykososiale forhold og sosioøkonomisk status ser ut til å ha betydning, samt at en del smertetilstander oppstår som følge av skader i muskel og skjelett.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: