Flere ulver i Østfold

Det er blitt flere ulver i Halden-Dalsland-reviret. I vinter er ni ulver sporet i snøen.

Ulbestammen i Norden rammes av innavl
Foto: Scanpix

- Vi har sett to flokker, med i alt ni dyr. Trolig tilhører de samme familiegruppen, sier Jan Erik Eggen i Statens Naturoppsyn til NRK.

De ni ulvene er sporet i Østfold i vinter, og det er fire flere enn for to år siden.

 Endelig sporsnø

Snømangel har hindret sporing av ulv tidligere i år, men i vinter var det en kort periode mulig å følge ulveflokkene i Halden/Dalsland.

Jan Erik Eggen sier til NRK at han fulgte den ene av de to flokkene, mens en svensk kollega fulgte den andre.

- Vi fulgte de to ulveflokkene i 12 kilometer. De to flokkene kom aldri i kontakt med hverandre, men jeg ser ikke bort ifra at de allikevel tilhører samme familiegruppe, sier Eggen.

I den ene flokken, som bestod av fem dyr, var det et alfapar. de markerte tydelig revir.

For to år siden var det fem ulver i Halden/Dalsland-flokken. I mellomtiden er det funnet døde dyr, men det er åpenbart kommet til hvalper i flokken.

Tar elg og rådyr

Verken Eggen eller hans svenske kollega har funnet dyreskrotter av hjortedyr i skogen i vinter, men at ulvene forsyner seg av elg- og rådyrstammen er det ikke tvil om.

- I avføringen vi har funnet etter ulvene er det pels- og hårrester, så det er ikke tvil om hva de spiser, sier han.

De ni ulvene streifer frem og tilbake fra svensk til norsk side i grenseland mellom Halden kommune og Dals Ed på svensk side.