Flere på uføretrygd

Drøyt 14 prosent av Østfolds befolkning, over 23 500 personer, mottar nå en eller annen form for uføretrygd.

Tankefull mann

Stadig flere får uføretrygd

Foto: Scanpix / SCANPIX

Det er tre prosent over landsgjennomsnittet, viser statistikk fra arbeids- og velferdsetaten, NAV.

Antallet personer som får uføreytelser i Østfold har økt med 500 fra i fjor til i år.

- Viktig oppgave

- Det er viktig å inkludere flest mulig i arbeidslivet. Dette er en oppgave som arbeidsgivere, leger og myndigheter må prioritere, sier arbeids- og vellferdsdirektør Tor Saglie.  

 Ferske rikstall fra NAV viser at økningen i antall nye mottakere av uføreytelser er mindre enn på samme tid i fjor.

330 000 på uføretrygd

Ved utgangen av september 2007 mottok totalt 331 493 personer uføreytelser. Dette utgjør en økning på 1,7 prosent fra september 2006 til september 2007.

Året før var økningen på 2,8 prosent. Dermed har veksten avtatt noe siste år.

Av det totale antall mottakere av uføreytelser var 294 975 personer mottakere av varig uførepensjon, mens 36 518 fikk tidsbegrenset uførestønad.

Mange eldre

Befolkningens alderssammensetning er en viktig forklaring på veksten i antallet personer med uføreytelser.

De store etterkrigskullene er nå kommet i en alder der risikoen for uførhet øker.

- Med dagens stramme arbeidsmarked har vi nå en unik sjanse til å få denne gruppen i arbeid, mener Saglie.

 

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Åpent igjen

    Påkjøringsrampen på E6 Patterødkrysset i Moss i retning Oslo er igjen åpen for trafikk etter bilberging.

  • Programleder: Bengt-Eigil Ruud