NRK Meny
Normal

Flere rådyrpåkjørsler hver dag

Daglig blir det meldt om påkjørte rådyr på veiene i Østfold. Rådyrbestanden er stor, og på denne tiden av året er dyra stadig på farten.

Rådyr påkjørt på innfartsvegen i Ålesund

Det meldes jevnlig om at rådyr er påkjørt.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Det er mye av det om dagen, bekrefter Anne Margrethe Tangen i viltnemnda i Sarpsborg.

Hun kan fortelle om meldinger om påkjørsler daglig.

– Vi har svært mange rådyrpåkjørsler på riksvei 111 mot Rakkestad. En annen vei som er mye utsatt er fylkesvei 110 fra Skjeberg mot Fredrikstad, opplyser Tangen.

Tre på en døgn

Lensmann Svein Midtskog i Rakkestad noterte seg tre meldinger om påkjørte rådyr i løpet av mandagen.

Inntrykket bekreftes av skogsjef Knut Østby i Rakkestad kommune:

– Det skjer ofte påkjørsler nå. Det skjer en del på riksvei 111 og på riksvei 22, men det er ikke mange dagene siden jeg var i Os og hentet et par dyr, sier Østby.

Registrerte påkjørsler av rådyr siste halvår

Dette kartet fra Hjorteviltregisteret viser registrerte ulykker der rådyr er påkjørt av bil eller motorsykkel i Østfold i løpet av siste halvår. Det kan ta noe tid fra ulykkene skjer til de blir registrert i registeret.

Foto: Hjorteviltregisteret.no

Rådyrstammen er stor

Det er ikke helt tilfeldig at det skjer mange sammenstøt mellom rådyr og biler på Østfold-veiene for tiden.

– Rådyrstammen i Østfold er svært stor nå. Vi har hatt et par milde vintre, og dermed har en større andel av kalvene vokst opp, forklarer viltforvalter Åsmund Fjellbakk hos Fylkesmannen i Østfold.

Dessuten er vi inne i en tid på året da rådyra er mer i bevegelse. Mens kalvene er små, er dyra mer i ro på et sted. Nå som kalvene har blitt større, søker de nye beiteområder. Nå skal rådyra feite seg opp før vinteren.

Størst risiko morgen og kveld

– Rådyra kan være i bevegelse til alle tider på døgnet. Risikoen for at de krysser veiene er nok størst i skumringen og i grålysningen. Men vi har mange påkjørsler også på natta, sier Fjellbakk.

Det at risikoen er størst i skumringen og i grålysningen bidrar til at vi nå er inne i en periode med mange ulykker. Det er jo tider da det er mye trafikk på veiene, blant annet folk som skal til og fra arbeid.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: