NRK Meny
Normal

Flere må seile uten los

Ordningen med farledsbevis bør utvides slik at langt flere fartøyer kan seile uten los, foreslår et offentlig utvalg.

Los 118

Bruken av los er viktig for å unngå store skipsulykker, mener Norsk Losforbund.

Foto: Kystverket / Kystverket

I dag la det regjeringsutnevnte Losutvalget frem sin utredning av lostjenesten.

De har blant annet sett på hvordan tjenesten kan bli billigere.

Utvalget, som har vært ledet av førstelagmann Bjørn Solbakken, har blant annet sett på muligheten for å få på plass en økonomisk rimeligere losordning for skipsfartsnæringen.
Men samtidig har det vært en forutsetning fra utvalgets oppdragsgiver, regjeringen, at eventuelle endringer i dagens losordning ikke må gjennomføres på bekostning av kravene til sjøsikkerhetm, eller svekke dagens finansieringsordning.
Losordningen er i dag fullfinansiert gjennom gebyrer. Gebyrene og kostnadene er over 700 millioner kroner per år.

Jan Magne Fosse

Formann i Norsk Losforbund, Jan Magne Fosse.

Foto: Iver Bostad / NRK

Farledsbevis

Utvalget foreslår en svært utvidet adgang til å oppfylle losplikten ved bruk av såkalte farledsbevis.
Farledsbevis innebærer at en ellers lospliktig seilas kan foregå uten los om bord, dersom skipsfører og eventuelt andre av skipets navigatører har et slikt bevis.
Utvalget foreslår tre klasser farledsbevis innført. Fartøyer som oppfyller kravene, vil kunne seile uten los.
For fartøyer med farlig last foreslår utvalget spesielle regler.

– Det viktige her er at man til stadighet evaluerer hva som virkelig er farlig last, sa utvalgsleder Solbakken da han overrakte utredningen til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) til NTB mandag.


Glad for forslagene

Norges Rederiforbund er glad for forslagene.

– Det er positivt at losutvalget vil utvide ordningen med farledsbevis. Forslaget setter sikkerheten i høysetet samtidig som det legger grunnlaget for en mer smidig trafikkavvikling på kysten, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.
Henriksen sier det er viktig å styrke konkurranseevnen til sjøtransporten, blant annet fordi et skip i nærskipsfart kan spare veiene for 200 trailere. Det vil redusere utslipp og slitasje på veiene.

Forenklet bevisordning


Utvalgets flertall foreslår å opprettholde losplikten for fraktefartøyer over 70 meters lengde. Den spesielle losplikten for passasjerfartøyer heves fra 24 til 50 meter.
For frakteskip mellom 70 og 100 meter foreslår utvalget at skal det være en forenklet farledsbevisordning.


Fraktefartøyer i denne gruppen skal fritas for losberedskapsavgiften, som ellers ville vært en betydelig utgiftspost, ifølge Solbakken.
For fartøyer mellom 100 og 150 meter skal det være en farledsbevisordning mer lik dagens ordning, men med mer ensartede kvalifikasjonskrav og enhetlig prøveopplegg.

– Losplikten er viktig for å unngå store skipsulykker, spesielt for å ivareta sikkerheten for de skipene som representerer størst konsekvenser ved et eventuelt uhell, sier formann Jan Magne Fosse i Norsk Losforbund til NRK før utvalget la frem sine forslag.

Krevende forhold

Fosse har selv sittet i utvalget, som har brukt det siste året på å finne ut hvordan tjenesten skal organiseres i fremtiden. Han mener det er flere måter å opprettholde losplikten på.

– Den kan enten oppfylles gjennom at man faktisk bruker los, eller ved at man får utstedt et farledsbevis hvis man har nødvendig kompetanse. Og da kan man jo uansett seile selv, sier han.

Ifølge forbundslederen er forholdene i Norge spesielt krevende, og derfor er det ikke tilstrekkelig å bruke navigasjonsutstyr. Godafoss-ulykken utenfor Hvaler i februar 2011 er ett eksempel.

– På Godafoss gikk jo losen av litt før losmerket, og utfallet ville vel kanskje vært et annet hvis man hadde fulgt med hele veien ut, sier Fosse.

(Teksten fortsetter under bildet.)

Godafoss

Etter Godafoss-ulykken utenfor Hvaler i februar 2011 ble losplikten skjerpet.

Foto: Kystverket

Økte kostnader

I kjølvannet av Godafoss-ulykken ble det innført losplikt på alle fartøy mellom 70 og 90 meter. Samtidig ble regelverket for utstedelse av farledsbevis som erstatning for los strammet inn.

Losutvalget har sett på hvilke konsekvenser dette har fått for sjøfartsnæringen.

– Særlig fraktenæringen har opplevd dette som en nokså sterk, ny begrensning i muligheten for å seile uten los, og dermed også med økte kostnader, sier leder for Losutvalget, Bjørn Solbakken.

– Vi kommer nå med en rekke forslag i den forbindelse, for å skape en annen innretning på losplikten når det gjelder kystfarten.

Utvalget legger frem utredningen for Fiskeri- og kystministeren klokken 10.


SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Vestby-pasienter til Kalnes

    Styret i Sykehuset Østfold har i dag konkludert med at sykehuset er i stand til å ta imot pasienter fra Vestby. Styret ønsket en gjennomgang av hvordan sykehuset skal håndtere blant annet bemanning og korridorpasienter før Vestby-pasientene kommer.

    Sykehuset Kalnes
    Foto: Tor-René Stryger / NRK
  • Se 20:55-nyhetene her

    Martin Tangen-Schmidt gir deg nyhetene fra Østfold klokken 20:55.