NRK Meny
Normal

Flere kommer ulovlig inn i landet

Menneskesmuglingen gjennom Østfold stiger i takt med den vanlige menneskestrømmen tror politiet.

Grensen mellom Norge og Sverige

Menneskesmugling og menneskehandel vil være viktige teamer for politiet i Østfold i 2011. Nærheten til grensen gjør at Østfold er på topp i menneskesmuglersaker i Norge.

Foto: Rainer Prang / NRK

I løpet av første halvår ble det registrert 378 asylsøkere i Østfold, mot 154 i samme periode i fjor.

Tallet på saker med menneskesmugling har også økt, og fungerende lensmann ved Vansjø lensmannskontor Kjetil Lunde, frykter mørketallene er store.

– Hvis en ser på antallet reisende over Svinesund i løpet av et år, så er det grunn til å tro at det kommer store mengder med personer over den grensa som ikke har adgang til Norge. Spørsmålet er hvor store ressurser en skal sette inn for å ta eller begrense dette, sier han.

LES OGSÅ:

Mer penger til politiet

Politiet har fått mer penger og flere stillinger. Det mener Lunde er den hovedårsaken til økningen på antall menneskesmugling-saker som politiet har fått.

– Det som skjedde for to år tilbake var at vi fikk en tildeling på utlendingspakke som skulle ha fokus på grense og territorialkontroll.

Politiet i Østfold fikk i fjor høst 30 nye årsverk. Det var et ledd i regjeringens tiltak for å ta seg av strømmen av asylsøkere, og årsverkene er knyttet sterk til utfordringene ved grensen mot Sverige og på Moss Lufthavn Rygge.

LES OGSÅ:

Doblet på ett år

Menneskesmuglingssakene har mer enn fordoblet seg på ett år. I 2010 var det 22 saker i Østfold mot 10 saker i 2009.

– Det er trolig langt mer menneskesmugling gjennom Østfold enn politiet avdekker, sa politimester i Østfold politidistrikt Beate Gangås til nrk.no da tallene ble offentliggjort i januar.

De aller fleste menneskesmuglingssakene oppdages ved grensen til Sverige, men det er også registrert flere tilfeller ved Moss Lufthavn Rygge.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 9,5 milliarder til dobbeltspor

    Stortinget vedtok i går å starte opp arbeidet med dobbeltspor-prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad neste år. Kostnadsrammen er 9,5 milliarder kroner. Prosjektsjef Jarle Rasmussen i Bane NOR sier planen om å ferdigstille ny stasjon og nytt dobbeltspor i 2024 står fast. Utbyggingen vil bety hyppigere avganger og kortere reisetid fra Moss og Rygge.

  • Redusert straff for narkosmugling

    Borgarting lagmannsrett har redusert straffen fra seks til fem og et halvt års fengsel for en 42 år gammel mossing som er dømt for smugling av 114 kilo hasj og 6 kilo marihuana over Svinesund i mai i fjor. En mann som var dømt til fengsel i fem år og tre måneder for å ha kjørt følgebilen har fått redusert fengselsstraffen til i tre år.