Flere kommer ulovlig inn i landet

Menneskesmuglingen gjennom Østfold stiger i takt med den vanlige menneskestrømmen tror politiet.

Grensen mellom Norge og Sverige

Menneskesmugling og menneskehandel vil være viktige teamer for politiet i Østfold i 2011. Nærheten til grensen gjør at Østfold er på topp i menneskesmuglersaker i Norge.

Foto: Rainer Prang / NRK

I løpet av første halvår ble det registrert 378 asylsøkere i Østfold, mot 154 i samme periode i fjor.

Tallet på saker med menneskesmugling har også økt, og fungerende lensmann ved Vansjø lensmannskontor Kjetil Lunde, frykter mørketallene er store.

– Hvis en ser på antallet reisende over Svinesund i løpet av et år, så er det grunn til å tro at det kommer store mengder med personer over den grensa som ikke har adgang til Norge. Spørsmålet er hvor store ressurser en skal sette inn for å ta eller begrense dette, sier han.

LES OGSÅ:

Mer penger til politiet

Politiet har fått mer penger og flere stillinger. Det mener Lunde er den hovedårsaken til økningen på antall menneskesmugling-saker som politiet har fått.

– Det som skjedde for to år tilbake var at vi fikk en tildeling på utlendingspakke som skulle ha fokus på grense og territorialkontroll.

Politiet i Østfold fikk i fjor høst 30 nye årsverk. Det var et ledd i regjeringens tiltak for å ta seg av strømmen av asylsøkere, og årsverkene er knyttet sterk til utfordringene ved grensen mot Sverige og på Moss Lufthavn Rygge.

LES OGSÅ:

Doblet på ett år

Menneskesmuglingssakene har mer enn fordoblet seg på ett år. I 2010 var det 22 saker i Østfold mot 10 saker i 2009.

– Det er trolig langt mer menneskesmugling gjennom Østfold enn politiet avdekker, sa politimester i Østfold politidistrikt Beate Gangås til nrk.no da tallene ble offentliggjort i januar.

De aller fleste menneskesmuglingssakene oppdages ved grensen til Sverige, men det er også registrert flere tilfeller ved Moss Lufthavn Rygge.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 67 dyr funnet i kjeller

    48 hunder, ti katter og fem kaniner ble funnet av Mattilsynet i en kjeller i Østfold i oktober, skriver VG. Hundene sto alle oppstalla i bur, ikke alle hadde liggeunderlag, og det var stort sett tilgriset med urin og avføring, sier seksjonssjef i Mattilsynet Østfold og Follo, Nina Brogeland Laache til avisa.

  • Uten telefon i snart en uke

    Telenor kan fortsatt ikke si når feilen på telefonlinja til Aspedammen i Halden blir reparert. I forbindelse med arbeid langs jernbanen er flere kabler blitt revet ned og Telenor har ikke fått tak i sikkerhetsfolk som kreves for at linja skal bli reparert. Mobildekningen i området er dårlig slik at folk er avhengig av fasttelefon, opplyser en beboer til NRK.