NRK Meny

Flere brudd hos bedriftene

LO sin sommerpatrulje i Østfold avdekket flere brudd hos bedrifter i år enn i fjor. De fant 116 brudd hos bedriftene i tillegg til 174 tilfeller hvor bedriftene ikke hadde verneombud. Det er en økning på ca. fem prosent fra fjoråret. – Det er bekymringsverdig. Vi mener vi kan se det i sammenheng med hvordan politikken blir ført med en åpning for mer midlertidighet hvor man endrer på arbeidsmiljøloven, sier Victoria De Oliveira, ungdomssekretær i LO Østfold.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Uenige i forslag om vannskuter

    Politiet er sterkt kritisk til reglene for bruk av vannskuter som Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommuner ønsker å innføre, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Den foreslåtte fartsbegrensningen på fem knop inntil 150 meter fra land vil medføre store begrensninger også for politiet og være vanskelig å håndheve.

  • Helfo består i Fredrikstad

    Regjeringen har bestemt at Helfo fortsatt skal ha kontor i Fredrikstad, sier Tage Pettersen stortingsrepresentant fra Høyre. Etaten skal omorganiseres og antall kontor reduseres fra 22 til 6. Men kontoret i Fredrikstad består.