Flere brudd hos bedriftene

LO sin sommerpatrulje i Østfold avdekket flere brudd hos bedrifter i år enn i fjor. De fant 116 brudd hos bedriftene i tillegg til 174 tilfeller hvor bedriftene ikke hadde verneombud. Det er en økning på ca. fem prosent fra fjoråret. – Det er bekymringsverdig. Vi mener vi kan se det i sammenheng med hvordan politikken blir ført med en åpning for mer midlertidighet hvor man endrer på arbeidsmiljøloven, sier Victoria De Oliveira, ungdomssekretær i LO Østfold.