NRK Meny

Flere ble lagt på korridor

Ikke siden oppstarten på Kalnes har Sykehuset Østfold hatt så mange korridorpasienter som i januar. Da ble totalt 272 pasienter plassert på gangen. Det viser sykehusets egne tall.

For å spare penger stengte sykehuset et sengetun i november i fjor, men det er ikke hele forklaringen på økningen, ifølge sykehuset.

Korridorpasienter på Sykehuset Østfold
Foto: Sykehuset Østfold

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: