NRK Meny

– Fjern asfalt på Kjøkøysund bru

Lastebileierforbundet i Østfold fortviler over vektbegrensning på Kjøkøysund bru til Hvaler. De foreslår å fjerne tykke lage med asfalt så brua skal tåle tyngre lass.

Erik Graarud leder lastebileierforbundet i Østfold

Erik Graarud er leder i lastebileierforbundet i Østfold

Foto: Anne Ognedal / NRK
Byline Anne Ognedal
Journalist

Artikkelen er flere år gammel.

– Vi kan ikke forlange at den brua skal være åpen når den er i så dårlig forfatning, men det vi må forlange er at det skjer noe omgående, sier Erik Graarud, leder i lastebileierforbundet i Østfold.

Normalt skal mellom 10 og 15 store lass ut til øysamfunnet hver dag. Men brua fra 1970, som er eneste fastlandsforbindelse til Hvaler, har sprekker og tåler ikke dagens trafikk.

Statens vegvesen har derfor innført vektbegrensninger på Kjøkøysund bru. Nå er det ikke mulig å kjøre lastebiler tyngre enn 32 tonn til Hvaler.

LES OGSÅ:

Må kjøre mindre lass

Dette fordyrer transporter til og fra Hvaler. Lastebiler som skal ut med drivstoff eller byggevarer må kjøre med mye mindre lass enn normalt, eller laste om.

Det er mulig å søke om dispensasjon fra vektbegrensningene, men Graarud mener det også blir for dyrt.

Brua må stenges og vogntoget må ha følgebil fra Statens vegvesen. I møte med Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune har Lastebileierforbundet blant annet foreslått å fjerne noe av asfaltlaget.

– Etter våre beregninger ligger det nok minst 400 tonn asfalt på den brua, ved å fjerne mye og bare ha et lite lag med asfalt tror jeg brua kan bli 400 tonn lettere. Graarud mener det vil øke bruas tåleevne så mye at fullastede vogntog igjen kan kjøre over.

Så langt har de Graarud ikke fått gehør hos Statens vegvesen.

– De har vel vært inne på tanken, men har ikke vært inne på at det var så mye asfalt som kunne fjernes som vi har målt opp og beregnet i ettertid, sier Graarud.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Bekymret for sykepleiermangel

    Leder for Sykepleierforbundet i Østfold, Karen Brasetvik, er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen i fylkets pleie- og omsorgstjeneste har for pasienter, pårørende og ansatte. Det skriver Brasetvik i en kronikk. Onsdag kunne NRK fortelle om mangel på sykepleiere i hele landet i sommer. Sykepleiermangelen kan løses med handling fra både lokale arbeidsgivere og myndighetene, sier Brasetvik.

  • Skal fjerne TT-kort

    Ventelistene for å få tilskudd til drosje for funksjonshemmede, såkalte TT-kort, skal fjernes. I dag står knapt 400 personer, som innfrir kravene til å få støtte, på venteliste. Fylkestinget har nå vedtatt å sette av 1,5 millioner kroner fra og med neste år for å løse dette. Det forteller nestleder i samferdselskomiteen, Cecilie Agnalt.