Fjella bra for vindkraft

Skog-områdene i Fjella i Østfold er svært gunstig for vindkraft. Det mener Norges Vassdrags og Energidirektorat, NVE. I rapporten «Nasjonal ramme for vindkraft» som ble lagt fram denne uka, heter det at området i Østfold blant annet har gode vindforhold og har lavere konfliktnivå enn mange av de andre aktuelle stedene i Norge.

Vindmøller
Foto: Rainer Prang / NRK