Hopp til innhold

Fire av fem politistudenter får ikke fast jobb etter studiene

Regjeringen mener økte bevilgninger kan gi flere ansatte. Politistudent Aurora Rønning frykter for fremtiden.

Aurora Simone Steinvik Rønning studerer ved politihøgskolen i Bodø.

FRUSTRERT: Politistudent Aurora Rønning er bekymret for fremtidige jobbmuligheter.

Foto: Privat

– Tanken på å få en fast stilling rett etter endt studiet har jeg lagt fra meg, sier politistudent Aurora Rønning.

Hun har nettopp fullført sitt andre år på Politihøgskolen. Det siste året har hun fått bryne seg på politiyrket i praksis.

– Jeg har et inntrykk av at alle avdelinger i politiet kjenner på en konstant følelse av underbemanning og at man ikke strekker til.

Én av fem får fast jobb

De siste seks årene har kun én av fem nyutdannede studenter fått fast politistilling innen utgangen av året de ble uteksaminert.

Samtidig viser politiets bemannings­statistikk at de fleste får midlertidige stillinger kort tid etter studieslutt.

Rønning frykter hun nå går en usikker fremtid i møte som midlertidig ansatt.

– Ved å gå fra vikariat til vikariat vil man heller ikke lære arbeidsplassen, menneskene og problemene i lokalsamfunnet å kjenne, tror hun.

– Kan føre til færre søkertall

I fjor hadde 85 av 435 avgangselever sikret seg fast jobb i politiet før nyttår.

Mangel på faste stillinger kan skape utfordringer for utdanningen, tror Alexander Stokkedal. Han er leder i Politiets fellesforbunds lokallag for studenter.

Leder i Politiets Fellesforbunds lokallag for studenter ved Politihøgskolen, Alexander Stokkedal.

Ifølge leder i Politiets fellesforbunds lokallag for studenter, Alexander Stokkedal, er det mange studenter som bekymrer seg for å ikke få jobb.

Foto: Privat

– Det er ikke noe tvil om at folk biter seg merke i at man ikke har garanti for jobb etter endt utdanning. Det kan føre til at man får lavere søkertall og færre folk som ønsker å bli politi, og det har vi ikke lyst at skal skje, sier han.

Politiutdanningen er blant landets mest populære. I år var det 3735 søkere til utdanningen.

Får mer penger

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) skriver i en e-post til NRK at regjeringen er kjent politidistriktenes ønske om flere ansatte.

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i mai, bevilget regjeringen 555 millioner kroner ekstra til politiet.

– Politiet må sannsynligvis likevel redusere antall stillinger og aktivitet, sa avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Roger Bjerke til NTB da ekstrabevilgningen ble kjent.

Regjeringen er derimot av en annen oppfatning.

– Økningen er enda ikke fordelt til politidistriktene, men dette vil skje veldig snart og vil trolig føre til en romsligere budsjettsituasjon, som kan gi grunnlag for flere ansettelser, skriver statssekretær Aasen.

Politiets fellesforbunds lokallag for studenter mener det er åpenbart at budsjettøkningen ikke gir rom for flere ansatte.

– Det gjør at de 400 studentene som går ut av politihøgskolen nå i juni, ikke har fått fast jobb, sier forbundsleder Stokkeland.

En krevende situasjon

Politihøgskolen sier de er opptatt av at flest mulig nyutdannede kommer i jobb så fort som mulig, men at det er en krevende budsjettsituasjon i politiet.

Rektor ved politihøgskolen Nina Skarpenes.

Rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes sier det vil ta noe tid før de nyutdannede studentene får sin første jobb.

Foto: Politihøgskolen

– Både vi og studentene ønsker flest mulig i jobb fortest mulig. Samtidig avhenger det av politidistriktenes økonomi og behov, sier rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes.

Skarpenes er usikker på hvordan situasjonen blir for de som gikk ut i sommer.

– Samtidig vil jeg understreke at jobbsituasjonen de siste årene har vært slik at de fleste nyutdannede har fått jobb relativt raskt. Usikkerheten ligger i hvor lang tid det går før den enkelte får en fast stilling.